ONS PRIVACYBELEID

ONS PRIVACYBELEID

ONZE TOEZEGGING TEN AANZIEN VAN GEGEVENSBESCHERMING

Le Boat Limited, Emerald Star LTD, Crown Travel LTD, Crown Blue Line LTD, Crown Blue Line GmbH, Connoisseur, Porter and Haylett Ltd, Parties Mariner Yachts (Pty) Ltd en Sunsail (Australië) Pty Ltd handelen allemaal als Le Boat en maken onderdeel uit van het Travelopia-concern. Wij van Le Boat begrijpen de zorgen over de manier waarop gegevens door ondernemingen worden opgeslagen, verstuurd en gebruikt. Wij zetten ons in voor het naleven van alle wetgeving inzake gegevensbescherming en hopen dat u vertrouwen heeft in de maatregelen die wij nemen om uw recht op gegevensbescherming te waarborgen.

Dit privacybeleid zet uiteen hoe wij, Le Boat, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. In dit document leggen wij uit welke soort gegevens we verzamelen, hoe we die verzamelen, waar we ze voor gebruiken en met wie we uw persoonsgegevens eventueel delen. We vertellen u ook welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 

HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Privacybeleid hoeft niet verwarrend te zijn en we vinden dat u niet heel veel ingewikkelde alinea's hoeft door te lezen om te begrijpen hoe wij omgaan met uw gegevens. Om die reden hebben we onze 'Korte Handleiding Privacybeleid' opgesteld.

Wij zijn van mening dat dit document de belangrijkste punten aanstipt die u moet weten. Indien u echter meer informatie over een specifiek onderwerp wenst dan kunt u de koppelingen hieronder aanklikken om te worden doorgeleid naar het betreffende onderdeel.

 

Snelle koppelingen naar de voornaamste onderwerpen:

 

 

WELKE GEGEVENS ZOUDEN WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN?

Wij doen ons best om de gegevens die wij over u verzamelen tot het noodzakelijke minimum tebeperken.

De informatie die wij verzamelen hangt af van de manier waarop u contact met ons heeft. Wanneer u bijvoorbeeld een vakantie of rondreis bij ons boekt, is het waarschijnlijk dat wij meer informatie vragen dan wanneer u uitsluitend een brochure aanvraagt of onze website bekijkt. Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven. Deze gegevens hebben wij in onderstaande tabel samengevat.


Gegevens over u:
Uw voor- en achternaam, huwelijkse staat, aanspreektitel, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, uw lidmaatschapsgegevens van een loyaliteitsprogramma, uw redenen om te reizen, uw voorkeuren met betrekking tot maaltijden en andere reisvoorkeuren of dieetwensen.


Betaalgegevens:
Uw bankgegevens en de gegevens van uw betaalkaart wanneer u een boeking doet bij ons. Gegevens over betalingen aan en van u en andere gegevens over producten die u van ons hebt gekocht en diensten die u van ons hebt afgenomen.


Identificatiedocumenten:
Indien u een traject aflegt waarvoor voorafgaande passagiersinformatie vereist is, uw paspoortgegevens of identiteitskaartgegevens met inbegrip van uw paspoortnummer, het land waar het paspoort is afgegeven en de datum waarop de geldigheid ervan eindigt. 


Gegevens van uw boeking bij ons:
Gegevens zoals plaats van vertrek en aankomst wanneer u per vliegtuig reist, uw boekingsgegevens (met inbegrip van uw reisgenoten bij die boeking), iedere informatie over het vervolg van uw reis indien van belang, gegevens van via ons geboekte ervaringen of excursies, bagagevereisten, informatie ten aanzien van upgrades, bezoek aan lounges, stoelvoorkeuren, maaltijdvoorkeuren dan wel dieetwensen, informatie met betrekking tot enigerlei benodigde bijzondere assistentie dan wel enige andere relevante informatie zodat wij u de reis of andere dienst kunnen leveren die u bij ons hebt geregeld.s.


Gegevens uit uw contract met ons:
Informatie over communicatie of gesprekken met ons en onze medewerkers, met inbegrip van wanneer u informatie bij ons inwint of een klacht indient, dan wel tegen ons een opmerking maakt of naar ons terugkoppelt. Dit zou tevens een gebruikersnaam of wachtwoord en uw interesses, marketingvoorkeuren of antwoorden op enquêtes kunnen omvatten.


Uw gebruik van systemen en diensten:
Dit omvat de manier waarop u onze website, app, verkooppunten, callcenters en/of pagina's op sociale media, IP adressen en informatie die u eventueel plaatst op sociale media gebruikt.


Sollicitaties:
Indien u naar een functie bij ons solliciteert: uw cv, arbeidsverleden, gegevens ten aanzien van uw opleiding en de positie waar u naar solliciteert.


Bijzondere soorten gegevens:
In sommige situaties kan het nodig zijn dat we gegevens van u verzamelen die aangemerkt kunnen worden als gevoelig. Wij kunnen bijvoorbeeld het volgende verzamelen:

 • Gegevens ten aanzien van uw gezondheid. Het feit dat uw dieetwensen dan wel medische aandoeningen bekend zijn, maakt dat de reis geschikt voor u zal zijn en dat noodzakelijke aanpassingen worden gedaan.
 • Informatie over uw geloof (bijvoorbeeld indien u een voorkeur voor een maaltijd aangeeft die duidt op een bepaald geloof, zoals een koosjere of halal maaltijd).

 

We trachten de gevoelige informatie die we verzamelen tot een minimum te beperken. Behoudens in het geval dat we een specifieke wettelijke aanleiding hebben voor het gebruiken van deze informatie, zullen wij uw toestemming vragen om deze te verzamelen.


Indien u nalaat persoonlijke gegevens te verstrekken


Als we wettelijk dan wel op grond van een met u gesloten overeenkomst persoonsgegevens moeten verzamelen en u laat na die gegevens te verstrekken wanneer u daartoe wordt verzocht, kan het zijn dat wij niet in staat zijn de gesloten overeenkomst of de overeenkomst die we met u willen sluiten na te komen (bijvoorbeeld voor het verstrekken van goederen of leveren van diensten). In dat geval kan het zijn dat we een product of dienst die u van ons zou ontvangen moeten annuleren. Indien dit het geval is zullen wij u hiervan echter tijdig in kennis stellen.

 

HOE VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS EN WAAROM DOEN WIJ DAT?

Afhankelijk van uw contact met ons, kunnen wij gegevens verzamelen op de volgende manieren:

 

Direct contact: U kunt ons uw identiteit, contactgegevens en financiële gegevens verstrekken door het invullen van formulieren of door met ons te corresponderen per post of e-mail of contact met ons te hebben per telefoon of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 

 • een vakantie of andere dienst (zoals een vlucht, cruise, hotel, toegang tot een lounge, vervoer of bijzondere assistentie) boekt of zoekt via een van onze websites, een van de apps die wij gebruiken, een van de verkooppunten of onze callcenters;
 • een deel van de boekingsinformatie op onze website invult maar de boeking niet voltooit;
 • een brochure aanvraagt, zich aanmeldt voor het ontvangen van actuele informatie per e-mail, deelneemt aan een van onze prijsvragen, acties (bijvoorbeeld via sociale media, e-mail of onze website), enquêtes of marktonderzoek; 
 • een account op onze website aanmaakt en informatie invult op online formulieren; 
 • informatie aan ons vertrekt over een ongeluk, ziekte of een incident dat zich heeft voorgedaan of een andere terugkoppeling geeft;
 • per e-mail of via de website solliciteert naar een functie bij ons;
 • contact met ons opneemt via onze callcenters, persvoorlichtingsdienst, sociale media, of per post, e-mail of instant messenger; Wanneer wij contact met u hebben kan dit worden opgenomen en afgeluisterd in het kader van het verbeteren van de klantenservice, kwaliteitswaarborg, trainings- en veiligheidsdoeleinden alsmede algemene bedrijfsdoeleinden; of
 • een van onze evenementen bezoekt. 

 

Geautomatiseerde technologiëen of geautomatiseerd contact

Indien u contact heeft met onze website, kunnen wij automatisch technische gegevens verzamelen over uw apparatuur, uw zoekacties en zoekpatronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door het gebruik van cookies, serverlogbestanden en andere vergelijkbare technologieën. Zie ons Cookiebeleid voor verdere informatie.

 

Derden of algemeen toegankelijke bronnen

Wij kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derden zoals hieronder omschreven: luchtvaartmaatschappijen, aanbieders van hotels of andere partijen waarmee wij werken indien u bij hen een klacht indient; aanbieders van webanalyses.

  

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS?

Krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming, mogen wij persoonsgegevens uitsluitend gebruiken wanneer we hiertoe een deugdelijke reden hebben zoals:

 

 • het nakomen van een overeenkomst die wij met u hebben;
 • wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • wanneer het in ons gerechtvaardigd belang is (of in dat van een derde) en uw belangen en fundamentele rechten zetten dit belang niet opzij; of
 • wanneer u hiermee instemt.

 

In de regel vertrouwen wij niet op toestemming als wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonsgegevens anders dan met betrekking tot het toesturen aan u van onze eigen direct-marketingberichten of die van een derde per e-mail of sms-bericht. U hebt het recht uw toestemming voor het ontvangen van reclame te allen tijde in te trekken door contact op te nemen.

Hieronder hebben we een beschrijving opgenomen van alle manieren waarop wij van plan zijn uw persoonsgegevens te gebruiken en op welke juridische gronden wij dit baseren. Het zij opgemerkt dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één wettelijke reden kunnen verwerken afhankelijk van het concrete doel waarvoor wij uw gegevens gebruiken.

 

 • Om uw boeking bij ons te beheren. Wij zullen uw gegevens gebruiken om een door u verzochte dan wel afgenomen dienst voor een reis of evenement aan u te verstrekken. Dit houdt in het boeken van uw vluchten en accommodatie, het organiseren van uw reizen, vervoer en autohuur, en het aan u verstrekken van uw tickets (uit hoofde van het uitvoeren van de overeenkomst met u) en het verlenen van enigerlei bijzondere assistentie aan u die u nodig heeft (wanneer u ons uw toestemming verleent).
 • Om contact met u op te nemen met informatie over uw boekingen en ondersteunende diensten: Wij zullen uw contactgegevens gebruiken om u berichten te sturen die verband houden met uw boeking of met diensten waarom u hebt verzocht. Het soort informatie dat hier normaliter onder valt, is: e-mails in antwoord op vragen, het verstrekken van tickets aan u, waarschuwingen aan u dat uw reisplan is gewijzigd of het reageren op een klacht die u heeft. Wij gaan hiertoe over om onze overeenkomst met u uit te voeren en uit hoofde van ons gerechtvaardigde bedrijfsbelang om aan u klantenservice te verlenen.
 • Om hulp te bieden bij online boekingen. Wij kunnen gegevens verzamelen wanneer u deze invult op formulieren op onze websites maar de boeking niet afrondt. Wij doen dit om hulp te bieden indien u problemen ondervindt bij het gebruik van onze websites.
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan een loterij, prijsvraag of het invullen van een enquête: Wij doen dit om uitvoering te geven aan onze overeenkomst met u of voor ons gerechtvaardigd belang om te bestuderen hoe klanten onze diensten gebruiken, deze diensten te ontwikkelen en onze onderneming uit te breiden.
 • Om u marketingberichten te sturen. Wij zullen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen teneinde u op de hoogte te brengen van het laatste nieuws, aanbiedingen, evenementen, uitverkoop, brochures, acties en prijsvragen waarvan wij denken dat zij interessant of van belang voor u kunnen zijn. Wij zullen dit in de regel alleen doen wanneer wij uw toestemming hiervoor hebben of op basis van ons gerechtvaardigd belang om u klantenservice te bieden. Voor meer informatie, zie hieronder het gedeelte over Marketing.
 • Om uw ervaring als klant persoonlijk te maken en onze dienstverlening te verbeteren. Wij gebruiken uw gegevens om u een meer persoonlijke service te bieden. Deze kan bestaan uit het met voorkeuren personaliseren van de berichten die wij u sturen, het toesturen van uitsluitend die reclame waarvan wij denken dat deze u interesseert en/of het bevorderen van uw vakantiebeleving (op basis van onze rechtmatige belangen om u het juiste soort producten en diensten te leveren). Wij kunnen ook telefoongesprekken opnemen en/of afluisteren om onze klantenservice te verbeteren.
 • Om veiligheid te waarborgen en ons bedrijfsbelang te beschermen. Onder bepaalde omstandigheden gebruiken wij uw gegevens om de veiligheid van onze diensten, panden en mensen te waarborgen, met inbegrip van het beschermen tegen, het onderzoeken en het ontmoedigen van fraude, ongeoorloofde of onwettige activiteiten, het testen, onderhoud en de ontwikkeling van systemen (op basis van ons rechtmatige belang om een veilig en rechtmatig bedrijf te exploiteren of wanneer wij hiertoe een wettelijke verplichting hebben);
 • Om uw sollicitaties te verwerken. Wij zullen uw gegevens gebruiken om een sollicitatie, direct dan wel via een tussenpersoon of recruiter (een open sollicitatie dan wel een naar aanleiding van een vacaturemelding), die u ons toestuurt te behandelen (op basis van onze rechtmatige belangen om nieuwe werknemers of opdrachtnemers aan te nemen);
 • Om onze websites en app te optimaliseren. Wij zullen, indien u onze websites en apps gebruikt, uw gegevens gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites op een voor u en uw apparaat effectieve wijze wordt weergegeven, om u toegang te geven tot onze website en app op een manier die doeltreffend, gemakkelijk en optimaal is, en om u de inhoud te bieden die relevant voor u is. Hiertoe gebruiken wij website statistieken en onderzoek en in bepaalde omstandigheden combineren wij dit met andere gegevens die wij over u bezitten (op basis van onze rechtmatige belangen om een doeltreffende en passende website te exploiteren en aan onze websitegebruikers aan te bieden).
 • Om gegevensanalyses te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en ervaringen te verbeteren. Dit is nodig in ons gerechtvaardigd belang (om de soort klant voor onze producten en diensten te bepalen, om onze website actueel en relevant te houden, om onze onderneming te ontwikkelen en onze marketingstrategie te vormen).
 • Om onderzoek te verrichten. We gebruiken uw gegevens om alomvattend en geanonimiseerd onderzoek te doen naar de algemene inzet van onze diensten en systemen, alsook wanneer u ervoor kiest om deel te nemen aan klantonderzoeken, focusgroepen voor klanten en onderzoek (op basis van ons rechtmatig belang in het verbeteren van onze producten, diensten en klantenservice); en
 • Om aan onze juridische verplichtingen te voldoen. In bepaalde omstandigheden zullen wij uw gegevens moeten gebruiken om te voldoen aan onze juridische verplichtingen, bijvoorbeeld om een rechterlijk bevel dan wel een dagvaarding of oproeping na te leven (op basis van ons rechtmatige belang om te voldoen aan een juridische verplichting).

 

WAT IS ONZE MARKETINGPRAKTIJK?

 

Wanneer nemen wij contact met u op

Nog een reden waarom wij soms gegevens over u verzamelen is omdat wij denken dat wij ons zodoende een beeld kunnen vormen van datgene wat u naar ons idee wilt of nodig heeft, of van wat voor u interessant zou kunnen zijn. Wij beslissen met deze informatie welke producten, diensten en aanbiedingen voor u relevant zouden kunnen zijn en in welke reclame u geïnteresseerd zou kunnen zijn.

Wij houden u op de hoogte van onze meest recente aanbiedingen, samenwerkingsverbanden, uitverkoop, acties en prijsvragen (of die van onze partners zoals andere leden van het Travelopia-concern) waarvan wij denken dat deze voor u interessant of relevant zouden kunnen zijn.

Wij nemen op deze manier uitsluitend contact met u op indien:

 

 • U zich heeft aangemeld voor het ontvangen van marketingberichten van ons of van een van de andere Travelopia-ondernemingen en ons niet later heeft laten weten dat u geen bericht van ons wilt krijgen. 
 • U een boeking bij ons hebt gedaan en ons niet heeft laten weten dat u geen bericht van ons wilt krijgen. 

 

Wat te doen indien ik geen reclame wil ontvangen? 

We willen onze reclame nooit sturen aan iemand die geen interesse heeft in het ontvangen hiervan. Indien u besluit dat u niet langer bericht wilt krijgen van ons dan kunt u zich afmelden van het ontvangen van reclame door op de koppeling 'afmelden' te klikken die u in al onze e-mails aantreft of door contact met ons op te nemen.

 

Derden marketing

Wij verstrekken uw gegevens niet aan andere partijen voor marketingdoeleinden tenzij u ermee instemt dat wij dit doen. Zonder uw uitdrukkelijke instemming zullen wij uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden niet delen met een onderneming buiten het Travelopia-concern.

Soms gebruiken wij een derde om een bericht namens ons aan u te sturen. Wij gebruiken een derde-partij aanbieder, Connect 2 voor Nederland en Vlaanderen, om onze brochures/maandelijkse digitale nieuwbrieven te bezorgen. Deze ondernemingen hebben echter niet het recht u voor hun eigen doeleinden reclame te sturen.

Het reclamemateriaal dat wij u sturen kan soms ook informatie bevatten van geselecteerde zakelijke partners die diensten verlenen die nauw verbonden zijn met ons eigen product.

 

WANNEER DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Teneinde u de diensten te leveren en op basis van de hierboven beschreven wettelijke gronden mogen wij uw persoonsgegevens delen met derden zoals:

 • Derde-leveranciers waarmee wij werken om uw boeking en onze andere diensten aan u te leveren. Wij kunnen uw gegevens delen met partijen zoals reisbureaus, boekingsagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, reisorganisaties, vervoersmaatschappijen, aanbieders van excursies, luchthavenautoriteiten, verzekeringsmaatschappijen, autoverhuurbedrijven, grondafhandelingsbedrijven, en cruisemaatschappijen.
 • Andere leveranciers waarmee wij werken in het kader van onze onderneming. Wij delen uw gegevens met derde-leveranciers die wij gebruiken om diensten te leveren in het kader van de ervaringen die wij u aanbieden. Deze kunnen zijn: marketing bureaus en/of bedrijven die onze marketingcampagnes leiden, IT-ontwikkelaars, dienstverleners en hostingproviders, derden die acties en prijsvragen beheren, derde-softwarebedrijven, grondagenten, website-analisten, medische dienstverleners, en creditcard-controle bedrijven.
 • Luchthavens, immigratie/grensbewaking en/of andere overheidsinstanties. Soms dienen we 'Advance Passenger Information' (dat zijn op voorhand af te geven passagiersgegevens) over u te verstrekken aan grensautoriteiten of immigratie-instanties van uw reisbestemming. In de regel zullen dit de basisgegevens in uw paspoort zijn maar de wetgeving van sommige landen kan aanvullende informatie verlangen. Wij verstrekken deze gegevens wanneer wij hiertoe verplicht zijn.
 • Derden/andere Travelopia-ondernemingen voor marketing. Uw persoonlijke gegevens kunnen ook namens ons worden verwerkt door vertrouwde derden. Deze derden helpen en ondersteunen ons bij het classificeren van consumenten, wat een nauwkeurigere en relevantere marketing mogelijk maakt. Wij delen uw gegevens voor marketingdoeleinden met ongeacht welke derde waarvan u ons toestemming geeft er uw gegevens mee te delen.
 • Kredietinformatie- en fraudebestrijdingsbureaus.
 • Rechtsinstanties dan wel adviseurs. Het kan zijn dat wij uw gegevens moeten delen met andere derden (zoals accountants, juridische of andere adviseurs, toezichthoudende autoriteiten, rechtsinstanties of overheidsinstanties) opdat wij onze wettelijke rechten kunnen afdwingen of om de rechten, eigendom of veiligheid van onze werknemers te beschermen, of wanneer een dergelijke openbaarmaking wettelijk toelaatbaar of vereist kan zijn; en
 • Derden aan wie wij mogelijk delen van onze onderneming of bezittingen willen verkopen of overdragen dan wel met wie wij mogelijk delen van onze onderneming of bezittingen willen laten fuseren. Een andere mogelijkheid is dat wij ernaar kunnen streven om andere ondernemingen te verkrijgen of ermee te fuseren. Indien zich een wijziging in onze onderneming voordoet dan kunnen de nieuwe eigenaars uw gegevens op dezelfde wijze gebruiken als die welke in deze privacyverklaring is uiteengezet.

 

We eisen van alle derde partijen dat zij de beveiliging van uw persoonsgegevens eerbiedigen en ze volgens de wet behandelen. Wij staan het onze derde-dienstverleners niet toe uw persoonsgegevens te gebruiken voor hun eigen doeleinden en staan hen uitsluitend toe uw persoonsgegeven te verwerken voor de opgegeven doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 

WANNEER VERZENDEN WIJ UW GEGEVENS NAAR EEN LOCATIE BUITEN DE EER?

Wij verzenden uw gegevens uitsluitend buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) om:

 

 • uw instructies uit te voeren
 • aan een wettelijke eis te voldoen
 • te werken met onze leveranciers en derden die wij gebruiken om ons te helpen onze diensten te leveren

 

Sommige van onze externe derden zijn buiten de EER gevestigd en het door hen verwerken van uw persoonsgegevens brengt derhalve een gegevensoverdracht buiten de EER met zich. Indien we gegevens overdragen aan partijen buiten de EER, zullen wij ons ervan vergewissen dat die gegevens een vergelijkbare mate van bescherming genieten.

 

 

RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 

 

Wat zijn uw rechten?

We want you to feel reassured that you have control of your personal information. With this in mind, we have explained below the rights you have in relation to the personal information we hold about you:

 

 • Het recht om te worden geïnformeerd over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens zullen gebruiken Dit is in dit privacybeleid uiteengezet en wij doen ons best u zo veel mogelijk informatie te verstrekken op het moment waarop u ons uw gegevens doet toekomen.
 • Het recht ons te vragen gegevens te corrigeren waarvan u van mening bent dat deze onjuist zijn.
 • Het recht ons te vragen om uw gegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden.
 • Het recht een afschrift te ontvangen van de persoonsgegevens die wij over u hebben of te verzoeken dat wij deze overdragen aan een andere dienstverlener.
 • Het recht om ons onder bepaalde omstandigheden te vragen het gebruik van uw gegevens te staken.
 • Het recht om ons onder bepaalde omstandigheden te vragen het gebruik van uw gegevens te beperken dan wel deze niet langer te verwerken of gegevens die wij over u hebben te verwijderen.
 • Het recht om de eerder door u verleende toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken in te trekken.

 

Hoe kunt u gebruik maken van uw rechten?

U kunt gebruik maken van deze rechten over uw gegevens door contact met ons op te nemen door op de formulieren waarop we uw gegevens verzamelen de van toepassing zijnde vakjes aan te kruisen of door ons te laten weten dat u niet wilt deelnemen aan marketing. U kunt zich ook afmelden voor alle verspreidingslijsten voor marketing waar u op staat door naar het eind van de e-mail te scrollen en te klikken op de koppeling 'afmelden'. Wij zullen uw verzoeken naleven tenzij wij een wettelijke reden hebben om dit niet te doen. Wij kunnen genoodzaakt zijn u aanvullende informatie te laten verstrekken om uw identiteit vast te stelen teneinde uw verzoek te behandelen.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Wij hebben de juiste beveiligingsmaatregelen ingevoerd om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, op ongeoorloofde wijze gebruikt dan wel geopend worden, gewijzigd worden of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken wij de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers, gemachtigden, opdrachtnemers en andere derden die hiertoe een zakelijke reden hebben. Zij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van ons en zij zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben procedures ingesteld om een vermoede inbreuk op persoonsgegevens af te handelen. Wij informeren u en iedere van toepassing zijnde toezichthouder over een inbreuk hierop wanneer wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts voor zo lang als nodig is om het doel waarvoor wij ze verzamelen te verwezenlijken, met inbegrip van het doel om te voldoen aan ieder juridisch of boekhoudkundig vereiste of verslaggevingsvereiste.s.

Wij hanteren regels voor het bewaren van gegevens en wij kijken naar manieren om de hoeveelheid informatie die wij hebben en de duur van de periode waarvan wij deze behouden te beperken.

Op grond van de wet moeten we basisgegevens zowel over boekingen als ook over onze klanten gedurende zes jaar bewaren ten behoeve van juridische vorderingen en belastingdoeleinden.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld) voor onderzoeks- of statistische doeleinden. In dat geval mogen we zonder verdere kennisgeving aan u deze gegevens onbeperkt blijven gebruiken.

 

HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

We hebben een Functionaris voor Gegevensbescherming/Gegevensbeheerder (Data Protection Officer - DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met deze privacyverklaring. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, met inbegrip van verzoeken waarin u zich beroept op uw rechten, neemt u alstublieft contact op met de DPO door gebruik te maken van de hieronder vermelde gegevens.

[email protected]

Le Boat, Le Grand Bassin, BP1201, 11492 Castelnaudary, Frankrijk.

Neem in eerste instantie contact met ons op indien u zich zorgen maakt. Als wij niet in staat zijn uw zorgen weg te nemen dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (CBPL), de toezichthoudende instantie in België (www.privacycommision.be/nl) of bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de toezichthoudende instantie in Nederland (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) voor vraagstukken op het gebied van gegevensbescherming of de betreffende instantie voor de gegevensbescherming in uw woonplaats.

  

ANDERE INFORMATIE MET BETREKKING TOT PRIVACY

 

Wijziging van het doel

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor die doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij ze moeten gebruiken om een andere reden en dat deze in overeenstemming is met het oorspronkelijk doel.

Indien wij uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een op zich staand doel dan zullen wij u hiervan in kennis stellen en de wettelijke grondslag uiteenzetten die ons dit gebruik toestaat.

Wij wijzen u erop dat wij, wanneer de wet dit toestaat dan wel vereist, uw persoonsgegevens met inachtneming van bovenstaande bepalingen kunnen verwerken zonder dat u dit weet of zonder uw toestemming.

 

Koppelingen van derden

Deze website kan koppelingen naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevatten. Door op deze koppelingen te klikken of deze verbindingen mogelijk te maken, kan het derden worden toestaan om gegevens over u te verzamelen en te delen. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites van derden en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor hun privacyverklaringen. Wanneer u onze website verlaat, raden wij u aan de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid en uw plicht ons op de hoogte te brengen van wijzigingen

Wij herzien ons privacybeleid regelmatig. Deze versie werd voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2018.

Het is van belang dat de persoonsgegevens die wij over u hebben juist en actueel zijn. Houdt ons op de hoogte van wijzigingen in uw persoonsgegevens zoland u van onze diensten gebruik maakt.

  

COOKIES

U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige cookies van de browser worden geweigerd of om u te waarschuwen indien websites cookies plaatsen of hiertoe toegang verkrijgen. Indien u cookies uitschakelt of weigert, weet dan dat sommige delen van deze website mogelijk ontoegankelijk worden of niet correct werken. Raadpleeg Cookies Policy voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken.