Gold Trusted Service Award
Gold Trusted Service Award
De prijs wordt toegekend door Feefo, die op onafhankelijke wijze beoordelingen van onze klanten verzamelt, en is een erkenning voor bedrijven die consequent een uitstekende klantervaring bieden.
Rosette
Vaarexpertise sinds 1969
Met meer dan 50 jaar ervaring en expertise zijn we gepassioneerd over het bieden van onverslaanbare vakanties op het water.
Compass
18 geweldige bestemmingen
Ons uitgebreide netwerk van basissen in 9 landen betekent dat u kunt genieten van een heen- en terugreis of kunt kiezen uit een brede selectie van enkele reizen.
Boat
Grootste vloot ter wereld
We hebben meer rivier- en kanaalboten beschikbaar dan welke andere aanbieder dan ook, te huur tussen april en oktober. Ons ruime aanbod aan boten biedt plaats aan 2-12 personen.
Life buoy
Geen vaarbewijs nodig
Inderdaad! U kunt uw eigen boot huren en besturen voor een korte vakantie (minimaal 3 nachten), een week of langer. We laten u alles zien wat u moet weten voordat u op pad gaat.
 • Gold Trusted Service Award
  Gold Trusted Service Award
  De prijs wordt toegekend door Feefo, die op onafhankelijke wijze beoordelingen van onze klanten verzamelt, en is een erkenning voor bedrijven die consequent een uitstekende klantervaring bieden.
 • Rosette
  Vaarexpertise sinds 1969
  Met meer dan 50 jaar ervaring en expertise zijn we gepassioneerd over het bieden van onverslaanbare vakanties op het water.
 • Compass
  18 geweldige bestemmingen
  Ons uitgebreide netwerk van basissen in 9 landen betekent dat u kunt genieten van een heen- en terugreis of kunt kiezen uit een brede selectie van enkele reizen.
 • Boat
  Grootste vloot ter wereld
  We hebben meer rivier- en kanaalboten beschikbaar dan welke andere aanbieder dan ook, te huur tussen april en oktober. Ons ruime aanbod aan boten biedt plaats aan 2-12 personen.
 • Life buoy
  Geen vaarbewijs nodig
  Inderdaad! U kunt uw eigen boot huren en besturen voor een korte vakantie (minimaal 3 nachten), een week of langer. We laten u alles zien wat u moet weten voordat u op pad gaat.
 • Gold Trusted Service Award
  Gold Trusted Service Award
  De prijs wordt toegekend door Feefo, die op onafhankelijke wijze beoordelingen van onze klanten verzamelt, en is een erkenning voor bedrijven die consequent een uitstekende klantervaring bieden.
 • Rosette
  Vaarexpertise sinds 1969
  Met meer dan 50 jaar ervaring en expertise zijn we gepassioneerd over het bieden van onverslaanbare vakanties op het water.
 • Compass
  18 geweldige bestemmingen
  Ons uitgebreide netwerk van basissen in 9 landen betekent dat u kunt genieten van een heen- en terugreis of kunt kiezen uit een brede selectie van enkele reizen.
 • Boat
  Grootste vloot ter wereld
  We hebben meer rivier- en kanaalboten beschikbaar dan welke andere aanbieder dan ook, te huur tussen april en oktober. Ons ruime aanbod aan boten biedt plaats aan 2-12 personen.
 • Life buoy
  Geen vaarbewijs nodig
  Inderdaad! U kunt uw eigen boot huren en besturen voor een korte vakantie (minimaal 3 nachten), een week of langer. We laten u alles zien wat u moet weten voordat u op pad gaat.

Algemene voorwaarden

Le Boat Boekingsvoorwaarden

Aangepast: 1 februari 2024

Kernpunten:

Onze boekingsvoorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat wij u de boekingsbevestiging doorsturen. Mocht u daarna de boeking willen annuleren, dan brengen wij annuleringskosten in rekening. De annuleringskosten variëren van het bedrag van de aanbetaling tot het gehele bedrag van de reis.

U kunt de boeking in bepaalde omstandigheden wijzigen. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen uw boeking zowel wijzigen als annuleren. 

Adequate en geldige reisverzekering voor de door u gekozen route is verplicht voor alle reizigers en het is een voorwaarde voor het accepteren van uw boeking dat u ermee instemt dat u een adequate en geldige reisverzekering hebt verkregen. Voor binnenlandse reizen, zie clausule 6f van deze voorwaarden. Wij raden u aan de reisverzekering zo snel mogelijk nadat uw boeking is bevestigd af te sluiten.

Lees onderstaande voorwaarden aandachtig door. Deze bevatten belangrijke informatie over uw rechten en plichten.

 

1. ONZE GEGEVENS

Vakanties die in Ierland plaatsvinden worden aangeboden door: 

EMERALD STAR, handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), geregistreerd te 1 Stokes Place, St. Stephen’s Green, Dublin 2, Republiek van Ierland. 

Alle andere vakantie bestemmingen worden aangeboden door:

CROWN TRAVEL LTD handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), 108 High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BD, Engeland, Private Limited Company, registratie nummer 2095375.

 

2. DE OP U BETREKKING HEBBENDE VOORWAARDEN

Bij elke aankoop die op onze Website verricht, dient u uitdrukkelijk te verklaren en te bevestigen dat:

-u deze Boekingsvoorwaarden in zijn geheel hebt doorgelezen en deze onvoorwaardelijk aanvaardt;

-u akkoord gaat met het aan u meegedeelde veiligheids- en on-sitebeleid, waarnaar in deze Boekingsvoorwaarden kan worden verwezen.

Het minimum aantal personen dat nodig is om een boot te huren en aan boord te zijn is 2 volwassenen, of 3 volwassenen op onze Visionboten. Een "volwassene" wordt omschreven als iemand die 18 jaar of ouder is (of 21 jaar en ouder in Ierland en Canada). U dient met minstens 2 volwassenen om een boot te huren. Voor het Vision gamma is dit 3 volwassenen. Om het makkelijker te maken in sluizen en om aan te meren raden we een minimum van 3 volwassenen aan voor onze boten langer dan 12 m.

Het aantal passagiers aan boord mag het maximale aantal passagiers voor de betreffende boot niet overschrijden.

 

3. HOE UW VAKANTIE TE BOEKEN

a. U kunt op verschillende manieren bij ons boeken: telefonisch, via onze website www.leboat.nl (hierna aangeduid als de website) of via een erkend reisbureau.

b. De boeking komt tot stand zodra wij u een boekingsbevestiging sturen (hierna aangeduid als de boekingsbevestiging). De boeking wordt aanvaard met inachtneming van deze boekingsvoorwaarden. Degene die de boeking maakt (de "hoofdboeker" of de "Huurder") moet minimaal 18 jaar oud zijn en bij het boeken verklaren gemachtigd te zijn de boekingsvoorwaarden namens de andere deelnemers te aanvaarden. Wij kunnen uw boeking overdragen aan een andere onderneming binnen onze groep; dit heeft echter geen invloed op de boeking.

c. In ieder geval, wanneer u een vaarvakantie boekt en een boekingsbevestiging ontvangt, vormt deze een contract tussen u en ons.

d. Of u nu alleen of als groep boekt, wij zullen alleen de hoofdboeker vermelden in alle verdere correspondentie, inclusief kennisgevingen van wijzigingen, aanpassingen en annuleringen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonsgegevens of andere verstrekte informatie over een persoon die reist, in verband met de boeking of daarin aangebrachte wijzigingen, zoals maar niet beperkt tot informatie over wijzigingen in de planning en in boekingsbevestigingen.

e. Indien de boekingsbevestiging een kennelijke fout bevat, behouden wij ons het recht voor deze zo snel mogelijk nadat wij ons daarvan bewust worden te corrigeren, maar uiterlijk 7 dagen na het versturen van de boekingsbevestiging of, als u binnen 7 dagen na te hebben geboekt vertrekt, uiterlijk 24 uur voor uw vertrek. De reisdocumenten worden u per post of per e-mail toegestuurd (aan het door u als hoofdboeker bij de boeking opgegeven adres), maar niet nadat wij betaling van de resterende reissom hebben ontvangen.

f. Voor uw gemak biedt Le Boat u tegen een extra vergoeding de mogelijkheid bij uw boeking een mandje met boodschappen te bestellen.

 

4. INFORMATIE OVER BOTEN EN VAKANTIES

Uitsluitend boten en vakanties die op het moment van boeken staan vermeld op de website en worden omschreven in de betreffende productbeschrijving kunnen worden geboekt. 

De op de pagina met bootspecificaties opgenomen afbeeldingen dienen uitsluitend als voorbeeld en geven niet per se exact de specificaties, kleuren en afmetingen van de boten weer. Sommige modellen binnen bepaalde bootklassen kunnen kleine afwijkingen vertonen. Dit komt door de verschillende beeldschermen en systemen die klanten gebruiken voor het bezoeken van de website en hangt verder af van de beschikbaarheid van de boot.

U wordt erop gewezen dat elke boeking afhankelijk is van beschikbaarheid en pas definitief is op het moment waarop u de Boekingsbevestiging ontvangt. 

 

5. PRIJZEN EN BIJKOMENDE BETALINGEN

a. Alle prijzen vermeld in drukwerk zijn juist op de datum van publicatie, maar zijn onder voorbehoud van wijziging. De geldende en exacte prijzen staan vermeld op onze website of kunnen worden verkregen via onze verkoopmedewerkers. Wanneer als gevolg van een administratieve fout onverhoopt een onjuiste prijs wordt vermeld, behouden wij ons het recht voor deze te corrigeren (ook nadat de boeking is bevestigd). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen aanbiedingen niet worden gecombineerd en kunnen deze te allen tijde worden ingetrokken. Alle offertes zijn vrijblijvend totdat zij schriftelijk zijn bevestigd in de boekingsbevestiging. Voordat u uw boeking maakt, ontvangt u van ons een opgave van de definitieve reissom van de door u uitgekozen vakantie, inclusief de kosten van eventuele aanvullingen, upgrades of extra faciliteiten waarom u hebt verzocht.

b. Extra's die niet geboekt en betaald worden op het moment van de boeking zijn onderhevig aan latere prijsverhogingen en extra's die geboekt en betaald worden op de basis zullen aangerekend worden aan de dan geldende prijzen op de basis. Voorafbetaalde extra's worden niet terugbetaald tenzij wij niet in staat zijn om deze aan te bieden. Bepaalde bedragen dienen pas op de plaats van bestemming te worden voldaan, in de lokale munteenheid. Dit wordt bij de boeking vermeld.

d. Indien voor de geboekte reis op de plaats van bestemming aanvullende kosten verschuldigd zijn, ontvangt u hierover vooraf bericht. Een lokale betaling maakt deel uit van de reissom. Deze moet rechtstreeks aan de lokale vertegenwoordiger worden voldaan. Wanneer de reissom een lokale component bevat, dient deze in de opgegeven munteenheid te worden voldaan. De verschuldigde reissom wordt pas geacht volledig te zijn voldaan als het lokaal verschuldigde bedrag is betaald.

e. Toeristenbelasting, resortvergoedingen en vergelijkbare lokale heffingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving in rekening worden gebracht of gewijzigd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor deze kosten. Deze zijn niet in de reissom inbegrepen en dient u zelf te voldoen.

 

6. BETALEN VOOR UW VAKANTIE EN VERZEKERING

a. Op het moment van boeken bent u een aanbetaling verschuldigd van 50% van de reissom. Het restant dient uiterlijk 7 weken voor de vertrekdatum te worden voldaan. Als u de reis minder dan 7 weken voor uw vertrek boekt, is op het moment van boeking de volledige reissom verschuldigd. Als de aanbetaling en/of het resterende bedrag niet op tijd wordt voldaan, wordt uw boeking geannuleerd. Wanneer het resterende bedrag niet tijdig wordt voldaan, wordt de aanbetaling niet gerestitueerd en kunnen aanvullende kosten in rekening worden gebracht.

b. Eventuele aanbiedingen en kortingen kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast nadat een boeking is bevestigd.

c. Indien u boekt via een reisbureau, vindt alle contact met u plaats via het reisbureau.

d. Op het moment waarop het resterende bedrag van de boeking voldaan dient te worden, worden tevens eventueel verschuldigde niet-overdraagbare en niet-restitueerbare zaken zoals verplichte verzekeringen en andere toeslagen in rekening gebracht. 

e. Alle verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan per creditcard, overschrijving, cheque. Wij kunnen helaas geen betalingen aanvaarden die worden verricht via Diners, Electron of American Express. Betalingen met persoonlijke cheques worden aanvaard met inachtneming van een periode van 7 dagen voor het verzilveren ervan.

f. Adequate en geldige reisverzekering voor de door u gekozen route is verplicht voor alle reizigers en het is een voorwaarde voor het accepteren van uw boeking dat u ermee instemt dat u een adequate en geldige reisverzekering hebt verkregen. De uitzondering hierop is voor binnenlandse reizen, waar een adequate en geldige reisverzekering niet verplicht is, maar we raden u ten zeerste aan om dekking te hebben (in het bijzonder dekking voor medische, annulering, eigendommen en persoonlijke bezittingen). Voor de toepassing van deze clausule wordt onder "binnenlandse reis" verstaan: (i) een reis op een Le Boat vakantie in Europa die begint en eindigt in het land waar u (en al uw gasten) woonachtig bent; en/of (ii) een reis op een Le Boat vakantie die begint en eindigt in de EU waar u, en uw gehele groep gasten, woonachtig zijn in de EU en alle papieren, kaarten (inclusief een Europese ziekteverzekeringskaart) en/of andere informatie bij u dragen om gebruik te kunnen maken van het recht op wederzijdse gezondheidszorg aangeboden door de EU-lidstaten. U moet zich ervan vergewissen dat deze medische zorg toereikend is voor uw behoeften.

Wij raden u aan een verzeakering af te sluiten zodra uw boeking is bevestigd. U wordt ten zeerste geadviseerd om uzelf te verzekeren tegen elk mogelijk risico dat kan optreden en in het bijzonder om ervoor te zorgen dat u voldoende verzekerd bent tegen afhankelijke familieleden en gevallen van overmacht. U moet een verzekeringsbewijs bij u hebben.

In samenwerking met Allianz Travel biedt Le boat de meest uitgebreide reisverzekering die betrekking heeft op:

-Annulering en onderbreking van de vakantie

-Repatriëringsbijstand met medische facturen

-Schade aan baggage

-Persoonlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering geldt alleen voor ingezetenen van de Europese Unie (Met uitzondering van de Azoren en Madeira. De aankoop van de reisverzekering moet worden gemaakt op het moment van boeking, of uiterlijk binnen 48 uur na de bevestiging. Gedetailleerde en de tarieven zijn beschikbaar op aanvraag.

Het al dan niet afsluiten van de verzekering die wij via onze website aanbieden, heeft geen invloed op de afhandeling van uw boekingsaanvraag. U bent als enige verantwoordelijk voor het beoordelen of deze dekking geschikt is voor uw gehele reis en of het dekkingsniveau voldoende is.

 

7. SCHADEWAARBORG EN REDUCTIE EIGEN RISICO

a. Aan alle klanten wordt een schadewaarborg gevraagd bij aankomst op de basis.

b. U bent aansprakelijk voor alle schade en kosten indien wordt vastgesteld dat (i) uw boot en/of uitrusting beschadigd wordt teruggebracht; en/of (ii) dat er directe kosten zijn verbonden aan een incident tijdens uw cruise; en/of (iii) dat er verlies of schade is veroorzaakt aan eigendom van een 3de partij door uw handelen of nalaten tijdens uw cruise (een "Vordering van een Derde Partij"). In dat geval zal u aan het einde van uw vakantie het volledige bedrag van uw schadewaarborg worden aangerekend op de basis.

c. U blijft aansprakelijk voor eventuele vorderingen van derden die na het uitchecken kenbaar worden gemaakt aan ons. In een dergelijk geval behouden wij ons het recht voor om een vordering tegen u in te stellen tot de volledige waarde van uw schadewaarborg.

d. Indien enige schade of verlies zoals vermeld in artikel 4b en 4c wordt veroorzaakt als gevolg van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, bent u aansprakelijk voor de volledige omvang van het door Le Boat geleden verlies en indien dit verlies groter is dan de waarde van de schadewaarborg, behouden wij ons het recht een vordering tegen u in te stellen voor de volledige omvang van ons verlies.

e. Handelingen die als nalatigheid of roekeloos gedrag zullen worden beschouwd zijn, zonder beperking, het varen onder invloed van alcohol en/of drugs, het niet te allen tijde hebben van voldoende bemanning om de boot leiden te besturen, een persoon die niet volwassen is (zoals eerder gedefinieerd) de boot te laten besturen, afwezigheid van de aangewezen kapitein of 2e stuurman, het negeren van lokale navigatieregels en navigatielimieten.

f. Tijdens het boekingsproces krijgt u de optie om ofwel een Reductie Eigen Risico van Le Boat te kopen of een hogere schadewaarborg te betalen aan de basis zoals hieronder uiteengezet. U kunt niet doorgaan met uw boeking tenzij u akkoord gaat met een van de opties en door ons te vragen uw boeking te bevestigen, gaat u akkoord met de inhoud van dit deel en verricht u de eventueel vereiste betaling. Als u ervoor kiest de hogere schadewaarborg te betalen, kunt u op elk moment tot aan uw vertrek van gedachten veranderen en de Reductie Eigen Risico kopen.

g. De schadewaarborg wordt vóór het inschepen op onze basis als voorafbetaling op uw creditcard in rekening gebracht. Indien u geen voorafgaande toestemming geeft voor de betaling, behouden wij ons het recht voor uw boeking te annuleren zonder verdere aansprakelijkheid en zonder recht op terugbetaling en zal u niet het recht hebben om verder te gaan met de reis. Een voorafgaande toestemming betekent dat wij in plaats van geld van uw kaart af te schrijven, alleen een tijdelijke "reservering" op het geld instellen. Wij raden u daarom aan ervoor te zorgen dat u voldoende geld op uw rekening heeft staan.

h. Vóór het inschepen zal u worden gevraagd een formulier te ondertekenen waarin u bevestigt dat u volledig op de hoogte bent van uw verplichtingen in geval van verlies of beschadiging van de boot, de bijbehorende uitrusting of eigendom van derden.

i. Bij teruggave van de boot aan de basis na de verhuurperiode en na inspectie van de boot door ons personeel op de basis, zullen zij de voorafgaande toestemming voor betaling annuleren, indien wij ervan overtuigd zijn dat er geen duidelijke schade aan de boot is bij teruggave. Het geld zal binnen 1-30 dagen na de annulering van een voorafgaande toestemming op uw rekening beschikbaar zijn, afhankelijk van het proces van uw bank. Het geld dat u betaalt voor de Reductie Eigen Risico is een niet-restitueerbaar bedrag dat in mindering wordt gebracht op uw schadewaarborg.

j. Indien wij schade, verlies of directe kosten vaststellen (zoals hierboven) behouden wij ons het recht voor om tot de volledige waarde van uw schadewaarborg in rekening te brengen. Wij kunnen de waarde van de door u betaalde schadewaarborg geheel of gedeeltelijk gebruiken voor het herstellen van schade aan de boot of de inhoud daarvan tijdens de periode van uw boeking, met inbegrip van maar niet beperkt tot de kosten die gepaard gaan met het tillen van de boot voor een volledige inspectie om de schade aan de boot vast te stellen.

k. In het geval dat de kosten in verband met verlies of schade geleden door ons als gevolg van een schending door u van deze boekingsvoorwaarden minder is dan de aan u in rekening gebrachte waarde, zullen wij het saldo van de waarde van de betaalde schadewaarborg terugbetalen. Deze zal zo spoedig mogelijk na het herstel van de schade of de vaststelling van de herstelkosten worden terugbetaald. Dit kan tot zes maanden of langer duren, afhankelijk van de aard van de schade.

l. In geval van onenigheid over schade of verlies, behouden wij de volledige waarde van de door u betaalde schadewaarborg totdat de zaak is opgelost.

m. Belangrijke opmerkingen

- De schadewaarborg is een verplichte vereiste en is een voorwaarde van uw boeking. Het bedrag vindt u terug in de onderstaande tabel.

- Wij raden u aan om de Le Boat Reductie Eigen Risico aan te kopen om het bedrag van de schadewaarborg die u bij aankomst op de basis dient te betalen te verminderen. De Reductie Eigen Risico is een optie en we behouden ons het recht om de prijs per dag op ieder moment aan te passen. Indien u Reductie Eigen Risico neemt bij uw boeking blijft de prijs geldig zoals op de dag van de boeking. De Reductie Eigen Risico optie kan ten allen tijde worden toegevoegd aan uw boeking maar de prijs per dag kan veranderen en u zal gevraagd worden om de prijs op de dag van boeking te betalen. Onze huidige tarieven vindt u terug op onze webpagina www.leboat.nl/reisinformatie/extras. Deze tarieven ontvangt u tevens bij uw reservering.

 

 Volledige schadewaarborg
zonder Reductie Eigen Risico
te betalen op de basis
Boot Klasse£££EUROCAD$
Standard£2,060€2,480CA$3,750
Comfort£2,280€2,750CA$4,270
Comfort Plus£2,510€3,030CA$4,580
Premier£2,970€3,580CA$5,420

 

 

 

Lage schadewaarborg
met Reductie Eigen Risico
te betalen op de basis

Boot Klasse£££EUROCAD$
Standard£220€270CA$400
Comfort£310€370CA$560
Comfort Plus£440€530CA$800
Premier£660€790CA$1,200

 

- Gebeurtenissen die onder de volledig schadewaarborg en het Reductie Eigen Risico vallen

In het geval dat u of uw medereizigers schade aan of verlies van het schip (op welke manier dan ook) veroorzaakt, of schade aan of verlies van eigendommen van een derde partij bent u, met uitzondering van grove nalatigheid als onderstaand omschreven, aansprakelijk voor de schade tot de hoogte van de door u betaalde schadewaarborg.

In het geval we vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode is veroorzaakt, bent u jegens ons maximaal aansprakelijk voor al het verlies en de schade die door ons opgelopen is als gevolg van een resultaat van maximaal de waarde van de schadewaarborg bij de basis.

In het geval wij vaststellen dat de schade of het verlies aan de boten/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode werd veroorzaakt als gevolg van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, dan bent u aansprakelijk jegens ons voor al het verlies en de schade die door ons is opgelopen als gevolg hiervan.

Als u of een lid van uw gezelschap schade of verlies aan de boot, bijgeboekte extra´s of eigendommen behorende aan een derde partij veroorzaakt en zulke schade of verlies het resultaat is van uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zult u aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van het geleden verlies en ons recht op een claim jegens u zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de betalingen van een schadewaarborg of de Reductie Eigen Risico.

Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag, waaronder maar niet beperkt tot, het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen/buiten de gedefinieerde uren, het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs, het niet hebben van voldoende bemanning in dienst van het vaartuig te allen tijden en het niet in controle hebben van het vaartuig.

- Behoud van de schadewaarborg

We kunnen de gehele of een deel van de waarde van de schadewaarborg gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van uw reis te repareren, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld.

Het behoud van de waarde van de schadewaarborg zal op geen enkele manier enige claim die wij hebben beperken of uitsluiten, boven de schadewaarborg die door u betaald is, waarbij het verlies of de schade werd veroorzaakt of een gevolg was van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, en in deze omstandigheden blijft u verantwoordelijk voor het saldo van dergelijke verliezen of schade die wij hebben geleden In het geval er schade of verlies door ons wordt geleden als resultaat van schending door u van deze boekingsvoorwaarden en de eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is dan de relevante waarde van de schadewaarborg, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de waarde van de schadewaarborg restitueren nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn.

Dit kan tot 6 maanden duren.

- Annulering van de borg

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis, na de charterperiode en nadat de boot door ons personeel is geïnspecteerd en in het geval dat we vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat dit door u is teruggebracht, zullen we waar van toepassing, de waarde van de schadewaarborg terugbetalen, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

Houd er rekening mee dat zodra de pre-autorisatie is geannuleerd, het vooraf geautoriseerde bedrag weer beschikbaar is op uw rekening tussen 1 en 30 dagen na de annulering, afhankelijk van het beleid van uw bank. 

Voor de duidelijkheid; In gevallen waar wij, indien van toepassing een restitutie betalen van uw schadewaarborg, worden eventuele door u betaalde Reductie Eigen Risico-toeslagen niet terugbetaald.

 

8. UITSLUITING VAN HET RECHT OP HERROEPING

Op grond van artikel L221-28 van de Franse Wetboek van Consumentenrecht hebt u onder de huidige voorwaarden niet het recht gedurende een bepaalde periode of vóór een bepaalde datum de afname van met vrijetijdsbesteding verband houdende diensten te herroepen.

 

9. WIJZIGING EN ANNULATIE VAN BOEKINGEN

9.1 ALS U UW VAKANTIE ANNULEERT

Om een boeking te annuleren of te wijzigen, dient de huurder de maatschappij of het reisbureau schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen, via een brief met ontvangstbevestiging naar Le Boat, Le grand bassin, BP 1201, 11492 Castelnaudary Cedex te sturen of via een e-mail naar [email protected]. De deadlines in de onderstaande tabel gaan in vanaf het moment van ontvangst van de brief/e-mail. Met de annulering of wijziging wordt rekening gehouden vanaf het moment van ontvangst van de brief/e-mail.

Aangezien wij kosten maken voor het annuleren van uw reis, moet u de annuleringskosten als volgt betalen (zie ook de uitzondering hieronder): 

  

Termijn vóór vertrek waarin de reis door U wordt geannuleerdAnnulering reis
50 dagen en meer voor vertrek

50% van het bedrag van de totale reissom (alleen de aanbetaling)

49 dagen of minder voor vertrek

100% van het bedrag van de totale reissom

 

a. er vindt geen restitutie van de aanbetaling plaats.

b. indien de reden voor de annulering wordt gedekt door de door u afgesloten reisverzekering, kunt u proberen deze kosten te claimen bij de verzekeringsmaatschappij.

c. U bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de verzekeringspremie; deze wordt niet vergoed in geval u de boeking annuleert.

Overigens is het mogelijk dat bepaalde kosten wel worden gerestitueerd wanneer u de charter in zijn geheel annuleert (zoals de Collision Damage Waiver) voordat annuleringskosten in rekening worden gebracht. Evenals extra's die niet zijn geconsumeerd. Sommige extra's zoals WIFI, vroege check-in, late check-out, boodschappenpakketten die al door de basis zijn gekocht, worden echter niet terugbetaald.

9.2 ALS U UW BOEKING WIJZIGT

a. Indien u na ontvangst van de boekingsbevestiging uw reisplannen, zoals de vertrekdatum (in het zelfde cruis seizoen), bestemming of boot, wilt wijzigen, doen wij ons best om met deze wijzingen rekening te houden. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Elk verzoek tot wijziging dient schriftelijk, al dan niet via het reisbureau, door de hoofdboeker te worden ingediend. De prijs van uw vakantie kan stijgen of dalen als gevolg van de door u gevraagde wijzigingen. Als de nieuwe vakantiekosten hoger zijn, zult u het verschil moeten betalen. Als de nieuwe vakantiekost lager is, geven wij u tegoed voor het verschil dat u kunt inwisselen tegen vooraf geboekte extra's of bij een volgende boeking. Wij wijzen u erop dat hoe korter voor de vertrekdatum u om een wijziging verzoekt, hoe hoger de kosten daarvoor waarschijnlijk zijn; wij raden u dan ook aan wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door te nemen. Wij raden u aan de polisvoorwaarden van uw reisverzekering zorgvuldig door te lezen om te zien of de uit de wijziging voortvloeiende kosten door deze verzekering worden gedekt.

b. Tenzij u het Holiday Flex Plan heeft geboekt en betaald (zie 9.2.c hieronder) dan: (i) zal u gevraagd worden een administratiekost van €70 per boekingswijziging te betalen, evenals alle verdere bedragen in overeenstemming met clausule (a) hierboven; en (ii) indien u een belangrijke wijziging aanvraagt binnen 7 weken voor vertrekdatum (zoals, maar niet beperkt tot, een verandering van datum of locatie of bootstijl) dan zal dit worden behandeld als een annulering en een herboeking en zullen de hierboven vermelde annuleringskosten van toepassing zijn (zie 9.1).

c. Holiday Flex Plan: U kunt ervoor kiezen om ons Holiday Flex Plan aan te schaffen, dat u het recht geeft om, afhankelijk van de beschikbaarheid, onbeperkt wijzigingen aan te brengen in uw vertrekdatum (voor seizoenen te koop op het moment van de wijziging), duur, basis, regio en boottype, of uw boeking over te dragen aan een andere persoon, zonder extra wijzigingskosten. Dit Holiday Flex Plan is onderworpen aan de volgende voorwaarden: (i) Elke gevraagde wijziging is onderworpen aan de bepalingen van artikel 9.2a van deze voorwaarden; (ii) Wanneer u wijzigingen aanbrengt onder het Holiday Flex Plan, kunt u ervoor kiezen om alternatieve arrangementen "open" te laten om ze op een latere datum opnieuw te boeken. Als u alternatieve arrangementen "open" laat, moeten deze binnen een jaar na het aanvragen van de wijziging opnieuw worden geboekt. Na die tijd wordt uw verzoek beschouwd als een annulering; (iii) Het Holiday Flex Plan is alleen te koop op het moment dat u uw oorspronkelijke boeking bij Le Boat bevestigt en tot 7 dagen daarna. Hierna kan het niet meer worden gekocht of met terugwerkende kracht aan uw boeking worden toegevoegd; (iv) Het Holiday Flex Plan moet volledig betaald worden op het moment van aankoop en kan na aankoop niet meer geannuleerd worden om welke reden dan ook en er zal geen terugbetaling of tegoed worden verstrekt, zelfs niet als er geen wijzigingen in uw boeking zijn aangebracht; (v) Wijzigingen onder de voorwaarden van dit Holiday Flex Plan kunnen alleen worden gemaakt tot (en met) 42 dagen voor vertrek. Alle wijzigingsverzoeken die binnen (en inclusief) 41 dagen voor vertrek worden ingediend, zullen worden behandeld in overeenstemming met artikel 9.2.b.

d. U kunt uw boeking overdragen aan een andere persoon, die voldoet aan alle voorwaarden die van toepassing zijn op deze boeking, door ons daarvan ten minste 14 dagen voor vertrek schriftelijk in kennis te stellen, op voorwaarde dat de nieuwe hoofdpassagier de overdracht en deze boekingsvoorwaarden aanvaardt. Zowel u als de nieuwe reiziger zijn verantwoordelijk voor het betalen van alle kosten die tijdens de overdracht worden gemaakt. U betaalt een administratieve toeslag van minimaal €70 per boeking (behalve voor degenen die ons Holiday Flex Plan hebben gekocht) plus de betaling van alle kosten die in rekening worden gebracht of worden geheven door degenen die uw reis verzorgen.

9.3 ALS WIJ UW BOEKING ANNULEREN

Wij behouden ons het recht voor, in onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden of wanneer u het restant van de reissom niet voldoet, of in geval van redenen buiten onze macht, uw boeking te annuleren. 

Voor de toepassing van deze voorwaarden zijn "onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden" gebeurtenissen die noch wij, noch de leveranciers van de dienst(en) in kwestie konden voorkomen, zelfs met alle zorgvuldigheid, te voorzien of te vermijden en omvatten, zonder beperking; oorlog (feitelijk of dreigend), maatschappelijke onrust, rellen, stakingen, terroristische activiteiten en/of de gevolgen daarvan of de dreiging van dergelijke activiteiten, gezondheidsrisico's, besmettelijke ziekten, epidemieën en pandemieën en overheidsmaatregelen ter bestrijding van dergelijke uitbraken, handelingen van regeringen of andere nationale of lokale autoriteiten of handelingen van rivierbeheerders, onvoorziene technische problemen met sluizen en/of rivierfaciliteiten & apparatuur of reisbeperkingen opgelegd door een regering, regelgevende instantie of andere derde partij; arbeidsconflict, sancties, sluiting van sluizen en/of waterwegen, natuur- of kernramp, brand, overstroming, ongunstige weersomstandigheden, vulkaanuitbarsting, chemische of biologische ramp en alle soortgelijke gebeurtenissen waarover wij of de betrokken leverancier geen controle hebben.

Wanneer wij ons naar aanleiding van het bovenstaande gedwongen zien uw reis na uw vertrek te annuleren, zullen wij u voor zover mogelijk een passend alternatief aanbieden. Als wij daartoe niet in staat zijn, of indien u het aangeboden alternatief om gegronde redenen weigert, repatriëren wij u naar uw vertrekpunt en restitueren wij u dat gedeelte van de reissom dat niet is geconsumeerd.

Wanneer uw reis wordt geannuleerd, hebt u recht op restitutie van alle betaalde bedragen of krijgt u, indien mogelijk, een alternatief reisarrangement aangeboden dat vergelijkbaar is met de geannuleerde reis (wanneer de prijs van het alternatieve arrangement lager is, krijgt u het verschil vergoed).

In geval van restitutie:

a.krijgt u de premie voor de door u afgesloten reisverzekering van ons vergoed, voor zover u deze via ons hebt afgesloten en kunt aantonen dat u deze niet kunt overdragen of voor een ander doel kunt gebruiken.  

b.ontvangt u de hieronder omschreven vergoeding, behalve als de annulering het gevolg is van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zoals omschreven in art. 9.3).  9.3 

 

Termijn vóór vertrek waarin de reis door ons wordt geannuleerdBedrag van de vergoeding, per boot
Meer dan 77 dagen0
Tussen 77 en 43 dagen€20
Tussen 42 en 15 dagen€40
Minder dan 14 dagen€80

 

Bovenstaande bedragen zijn onverminderd uw eventuele wettelijke recht om hogere bedragen te vorderen.

9.4 ALS WIJ U BOEKING WIJZIGEN

a. Het is een voorwaarde van uw boeking dat wij in staat zijn om wijzigingen aan te brengen in elk aspect van uw boeking. Als de wijziging niet ingrijpend is, zullen wij ervoor zorgen dat wij u of uw reisagent zo snel mogelijk de juiste informatie over de wijziging geven. Wij raden u ten sterkste aan dat de reisregelingen die u maakt van en naar uw specifieke start- of eindbasis terugbetaalbaar zijn of geen kosten met zich meebrengen om te wijzigen, aangezien wij ons het recht voorbehouden om uw start- en eindbasis te wijzigen, soms op het laatste moment. Indien u dergelijke regelingen treft waarvan u vervolgens geen gebruik kunt maken als gevolg van een wijziging in uw reisschema, zullen wij niet aansprakelijk zijn voor de kosten van deze regelingen.

b. Grote veranderingen: Als wij door omstandigheden buiten onze macht (zie art. 9.3) genoodzaakt zijn een of meer van de hoofdbestanddelen van de boeking fundamenteel te wijzigen, beschikt u over de hierna vermelde rechten. Of een wijziging ‘fundamenteel’ is, hangt af van de aard van de charter en omvat bijvoorbeeld een wijziging van de vaarroute, de vertrekdatum of van de boot naar een kleiner model.

c. Wij bieden u in dat geval de keus tussen het accepteren van de wijziging of restitutie van alle betaalde bedragen. Daarnaast kunt u, indien aangeboden, akkoord gaan met een alternatief reisarrangement (wanneer de prijs van het alternatieve arrangement lager is, krijgt u het verschil vergoed). U wordt geïnformeerd over de te volgen procedure voor het maken van uw keus. Wij verzoeken u elke kennisgeving van wijziging zorgvuldig door te lezen en zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wanneer u niet binnen de aangegeven periode contact met ons opneemt, kunnen wij ons genoodzaakt zien uw boeking te annuleren.

d. Wanneer u kiest voor restitutie:

1) krijgt u de premie voor de door u afgesloten reisverzekering van ons vergoed, voor zover u deze via ons hebt afgesloten en kunt aantonen dat u deze niet kunt overdragen of voor een andere doel kunt gebruiken.  

2) ontvangt u de hierboven omschreven vergoeding, tenzij de fundamentele wijziging het gevolg is van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden (zie art. 9.3), dat wil zeggen een situatie buiten onze macht waarvan de gevolgen ook bij het nemen van alle redelijke maatregelen niet vermeden kunnen worden.

Bovenstaande bedragen zijn onverminderd uw eventuele wettelijke recht om hogere bedragen te vorderen.

 

Periode vóór het vertrek waarin de reis wordt gewijzigdBedrag dat u van ons ontvangt
Meer dan 77 dagenNil
Tussen 77 en 43 dagen€20
Tussen 42 en 15 dagen€40
Minder dan 14 dagen€80

 

10. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

Onze aansprakelijkheid is, uitgezonderd in geval van overlijden, persoonlijk letsel of ziekte, beperkt tot maximaal drie keer de kosten van uw reisarrangement. Onze aansprakelijkheid is verder beperkt overeenkomstig en/of op gelijke wijze als het volgende:

a. U stemt ermee in dat de eigen vervoersvoorwaarden van een transportbedrijf (of andere leverancier) op u van toepassing zijn op elke reis over de weg die door ons wordt georganiseerd of geregeld. Dit vervoer wordt door ons geregeld met inachtneming van de in internationale verdragen en deze vervoersvoorwaarden opgenomen voorwaarden. Uw verklaart dat deze voorwaarden deel uitmaken van uw overeenkomst met ons en met de vervoerder.

b. de betreffende internationale verdragen bevatten een beperking van het bedrag van de vergoeding waarop recht bestaat, en de voorwaarden waaronder deze geclaimd kan worden, in geval van overlijden, persoonlijk letsel en vertraging, en verlies van of schade aan en vertraging van bagage. Wij worden geacht elk voordeel te bezitten van elke beperking van de mogelijkheid of de voorwaarden waaronder op grond van deze verdragen recht kan bestaan op vergoeding.

c. Op verzoek sturen wij u een exemplaar van de op het vervoer toepasselijke voorwaarden en van de genoemde internationale verdragen. U kunt hiervoor een brief sturen aan onze klantenservice op het adres: Le Grand Bassin BP1201, 11492 Castelnaudary, Frankrijk. 

d. De veiligheids-, hygiënische en kwaliteitsnormen e.d. verschillen afhankelijk van het vervoer en de bestemming. Soms zijn deze normen lager dan wat u in Nederland gewend bent. De aanbieders van de op uw vakantie betrekking hebbende diensten en faciliteiten dienen zich, voor zover van toepassing, te houden aan de lokale normen. De voor elke charter opgegeven globale route dient te worden beschouwd als een indicatie van wat mogelijk is en niet als een contractuele verplichting onzerzijds.

e. Indien u tijdens de vakantie medische bijstand nodig hebt, bent u wellicht uren reizen over water, of met andere vormen van transport, verwijderd van de dichtstbijzijnde medische zorg. Het medische centrum waar u wordt behandeld beschikt wellicht niet over dezelfde faciliteiten als waaraan u in uw eigen land gewend bent. Mogelijk spreekt het medisch personeel dat u behandelt niet vloeiend Engels en beschikt het niet over dezelfde mate van opleiding als de zorgverleners in uw eigen land. U verklaart zich te realiseren dat in noodgevallen evacuatie wellicht niet mogelijk is, hoge kosten met zich meebrengt, of pas met vertraging op de locatie van uw vaartuig kan plaatsvinden, en dat er aan boord slechts beperkte medische faciliteiten en zorg aanwezig zijn. Alle beslissingen worden genomen door personeel op basis van verschillende waarnemingen en inzichten en evaluatie van de betreffende situatie. U verklaart deze beslissingen te aanvaarden en zich daaraan te houden.

f. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op contracten die u afsluit voor lokale excursies of activiteiten tijdens uw vakantie; de aansprakelijkheid daarvoor berust bij de aanbieder van de betreffende excursie/activiteit en niet bij ons.

 

11. KLACHTEN EN BIJSTAND

a.Mocht u een klacht hebben tijdens uw vakantie, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de basismanager of het basispersoneel, zodat de klacht zo spoedig mogelijk verholpen kan worden. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient u binnen 28 dagen na terugkomst per email naar [email protected] deze klacht naar een kantoor van Le Boat te sturen. Wij verzoeken u uw brief zo beknopt mogelijk te houden. Het is mogelijk dat uw vordering niet wordt toegewezen of dat u geen schadevergoeding ontvangt als u niet zo snel mogelijk (ter plaatse) een klacht hebt ingediend en ons niet elke redelijke kans hebt gegeven om de zaak binnen een redelijke termijn recht te zetten, of als u geen redelijke pogingen van ons hebt aanvaard om het probleem op dat moment op te lossen.

b. Le Boat biedt een dienst voor hulp bij technische defecten tijdens de normale werkuren, zeven dagen per week. We stellen alles in het werk om een defect of technisch incident zo snel mogelijk te verhelpen. De Huurder kan geen vordering instellen tegen Le Boat voor defecten die veroorzaakt worden door de huurder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aan de grond laten lopen van de boot. In dergelijke gevallen behoudt de maatschappij zich het recht voor om van de Huurder de kosten terug te vorderen die veroorzaakt zijn bij het verhelpen van het probleem.

 

12. AANVULLENDE BIJSTAND 

Mocht u tijdens uw vakantie onverhoopt problemen ondervinden en ons om hulp vragen, dan bieden wij gepaste bijstand aan, zoals met name informatie over gezondheidsvoorzieningen, met betrekking tot lokale autoriteiten en consulaire bijstand. Verder kunnen wij u hulp bieden bij het vinden van alternatieve arrangementen en het plegen van noodzakelijke telefoontjes/verzenden van e-mails. U moet alle kosten die wij oplopen betalen, als de situatie uw schuld is en/of door uw nalatigheid is veroorzaakt.

 

13. PASPOORT, VISUM, GEZONDHEID, REIS- EN IMMIGRATIEVEREISTEN

U dient te beschikken over een geldig paspoort en over eventueel benodigde visums en te voldoen aan alle overige immigratievoorschriften. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de betreffende ambassades en/of consulaten. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer u niet in staat bent te reizen omdat u niet over een geldig paspoort en de benodigde visums beschikt of zich niet aan de immigratievoorschriften houdt.

Indien gewenst kunnen wij u advies verstrekken over de gezondheidsvoorschriften. Wij zijn echter geen medische experts. Wij raden u aan minimaal twee maanden voor uw vertrek informatie in te winnen over de gezondheidsvoorschriften op de plaats van bestemming en de daarmee gemoeide kosten. U dient deze informatie vervolgens 14 dagen voor vertrek te bevestigen. Indien u dit nalaat en als gevolg daarvan de toegang tot een land wordt geweigerd of persoonlijk letsel lijdt of overlijdt, zijn wij niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade. Noch hebt u recht op restitutie van de kosten van het niet genoten gedeelte van uw vakantiearrangement. Reizigers met bestaande medische problemen, zwangere vrouwen en iedereen die recentelijk andere landen hebben bezocht, dienen hun huisarts te raadplegen. 

Bij het beoordelen of reizen doorgang kunnen vinden, gaan wij af op informatie die wij ontvangen van onze lokale vertegenwoordigers en op de adviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere relevante overheidsinstanties. U dient zichzelf op de hoogte te stellen van de door deze overheidsinstanties afgegeven reisadviezen. Voor meer informatie over het land van bestemming kunt u onze reisinformatie raadplegen op www.leboat.nl/reisinformatie en de websites van de betreffende overheidsinstanties op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Houd er rekening mee dat we voor sommige reizen speciale vergunningen nodig hebben en dat we voor sommige reizen speciale vergunningen moeten aanvragen en mogelijk meer informatie van u nodig hebben om dit te doen.

 

14. HANDELWIJZE

Wij behouden ons het recht voor u als klant te weigeren of verder met u in zee te gaan indien wij, of een andere bevoegde persoon, van mening zijn dat uw gedrag aanstootgevend, dreigend of onheus is, u onnodig overlast veroorzaakt of schade toebrengt aan eigendommen, of ons personeel in Nederland of ter plaatse telefonisch, schriftelijk of in persoon beledigt, lastigvalt, onheus bejegent of in een onveilige situatie plaatst.

Indien onze lokale vertegenwoordigers, de lokale bedrijfsleider of het personeel van het resort van mening is dat uw gedrag aanstootgevend is of constateert dat u lijdt aan een besmettelijke ziekte, kunnen zij u de toegang tot de boot ontzeggen. 

Als u aanstootgevend gedrag vertoont en u de toegang tot de boot wordt ontzegd, beschouwen wij uw boeking vanaf dat moment als door u geannuleerd en bent u de volledige annuleringskosten verschuldigd (zie art. 9). U hebt in dat geval geen enkele aanspraak op restitutie of een vergoeding van voor u gemaakte kosten en onkosten.

Wij behouden ons het recht voor alle als gevolg van uw gedrag veroorzaakte schade, kosten en onkosten, op elk moment van de reis, op u te verhalen (inclusief juridische kosten), met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het schoonmaken, repareren of vervangen van door u beschadigde, vernietigde of verloren eigendommen, (ii) vergoedingen aan overige reizigers, personeel of vertegenwoordigers die door uw handelingen schade hebben geleden. Het doen van aangifte bij de politie wordt niet uitgesloten.

Wij wijzen u erop dat het niet is toegestaan ’s nachts (tussen zonsondergang en zonsopgang) met het vaartuig te varen.

U dient zich te houden aan alle vaarregels en de door de onderneming en de rivierautoriteiten gegeven instructies. U ontvangt ter plaatse informatie over de lokale maximum snelheden, waaraan u zich te allen tijde dient te houden. U mag uitsluitend de door de onderneming aangegeven wateren bevaren. De boot mag niet worden voortgetrokken, onderverhuurd of aan anderen in gebruik gegeven.

Alle door ons geregelde vaartuigen en overige accommodatie mogen uitsluitend worden gebruikt door de op de Boekingsbevestiging of de laatste wijzigingsbevestiging vermelde personen. Het is niet toegestaan het vaartuig te delen met anderen of anderen aan boord te laten. U bent overeenkomstig het bepaalde in art. 7 verantwoordelijk voor alle tijdens uw verblijf aan het voertuig of het interieur daarvan toegebrachte schade. Deze kosten dienen door u mogelijk ter plaatse te worden voldaan.

Voor de strekking van dit artikel omvat elke verwijzing naar “u” of “uw” een verwijzing naar elke persoon die deel uitmaakt van uw groep.

 

15. BIJZONDERE VERZOEKEN EN VOORSCHRIFTEN VOOR DEELNAME

a. Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden en u een veilige en comfortabele ervaring te bezorgen, is het belangrijk dat we wat informatie van u krijgen over uw aankomst, en dat we vaststellen wie en hoeveel passagiers aan boord zullen zijn van de boot die u huurt. Wij verzamelen deze informatie door middel van een online formulier "Gasteninformatie" dat alle huurders moeten invullen. Indien dit formulier niet voor uw aankomst is ingevuld, kan dit de toegang tot uw boot vertragen. U zal niet mogen vertrekken voordat deze informatie is doorgegeven.

 

b. Van alle klanten wordt verwacht dat zij zich vóór de boeking ervan vergewissen dat zij fit en in staat zijn om de route van hun gekozen vakantie zoals geboekt af te leggen.

 

c. U moet een kapitein en een 2de stuurman aanwijzen, die beiden meerderjarig moeten zijn (zoals eerder gedefinieerd) en die verantwoordelijk zullen zijn voor de veiligheid van iedereen aan boord. De kapitein en de 2de stuurman krijgen een briefing voor het vertrek, om er zeker van te zijn dat ze de nodige bekwaamheid en vertrouwen hebben om de boot veilig te besturen en te manoeuvreren. Indien ons managementteam redenen heeft om aan te nemen dat een veilige en bekwame navigatie niet mogelijk zal zijn, na het verstrekken van adequate instructie & praktische begeleiding, zal uw gezelschap niet worden toegestaan de kade te verlaten.

d. Eventueel bij de boeking opgegeven bijzondere verzoeken worden door ons in overweging genomen. Daarbij wordt aangegeven of aan het verzoek kan worden voldaan en of daaraan extra kosten zijn verbonden. Uitsluitend verzoeken waarvoor kosten in rekening worden gebracht of die schriftelijk door ons zijn bevestigd, zijn gegarandeerd. U dient ons van alle bijzondere wensen in kennis te stellen. Wij kunnen helaas geen boeking accepteren die onder voorbehoud is dat aan een bijzondere wens wordt voldaan.

e. Personen met beperkte mobiliteit of die lijden aan een ziekte of onder medische of psychische behandeling staan, dienen dit op het moment van boeken waarheidsgetrouw op te geven en maatregelen te nemen voor het tijdens de vakantie verkrijgen van eventueel benodigde medicijnen en behandeling. Het niet verstrekken van deze informatie vormt een schending van deze boekingsvoorwaarden en leidt ertoe dat de betreffende personen de deelname aan de charter wordt ontzegd. Er bestaat in dit geval geen enkel recht op restitutie van reeds betaalde bedragen.

f. Iedereen die het gebruik van elektrische CPAP-apparatuur nodig heeft, dient het personeel van het bedrijf bij de reservering hiervan op de hoogte te stellen. Het bedrijf garandeert niet dat er voldoende stroom beschikbaar zal zijn en daarom erkent u bij het maken van uw reservering dat er niet altijd voldoende stroom beschikbaar is om het CPAP-apparaat te laten werken. Het is uw verantwoordelijkheid om de CPAP-apparatuur uitsluitend volgens de instructies van de fabrikant te gebruiken.

g. Wegens veiligheidsredenen zijn zuurstofflessen en zuurstofconcentratoren niet toegestaan aan boord. Het niet melden van de noodzaak van zuurstofflessen en zuurstofconcentratoren aan het personeel van Le Boat op het moment van de boeking houdt een schending van deze boekingsvoorwaarden in en zal resulteren in het uitsluiten van de personen die hiervan afhankelijk zijn van de charter, in welk geval geen restitutie van gelden zal plaatsvinden.

 

16. ONGEVALLEN EN VERLIES VAN/SCHADE AAN DE UITRUSTING

Indien de boot betrokken raakt bij een ongeval, van welke aard dan ook, met inbegrip van schade of letsel opgelopen aan derden, moet de Huurder onmiddellijk contact opnemen met de basis en een ongevalsformulier invullen (te vinden aan boord) en eventuele derden vragen om het formulier ook in te vullen. De Huurder kan geen reparaties laten uitvoeren zonder toestemming van Le Boat.

Bij aankomst zal de Huurder gevraagd worden om de boot te controleren op uitwendige tekenen van schade, en de betrokken plaatsen aan te duiden op een apart formulier. De Huurder zal ook gevraagd worden om een inventarislijst te ondertekenen waarin alle kritieke inventarisvoorwerpen zijn opgesomd waarvoor een afzonderlijke vergoeding wordt aangerekend als zij niet of beschadigd teruggegeven worden. Als er uitrusting verloren, gestolen of beschadigd raakt, dient de huurder dit te melden bij de teruggave van de boot. Beschadiging aan de boot en of verlies of beschadiging aan de inventaris zal volledig of gedeeltelijk worden ingehouden van uw schadewaarborg - zie ook sectie schadewaarborg. Deze artikelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: loopplank, TV/DVD-afstandsbedieningen, hamer, palen, parasol, tafel en buitenstoelen.    

 

17. CHECK-IN, CHECK-OUT

a. Check-in: Standaard check-inwordt geregeld tussen 15:00 - 17:00 uur. Tegen een extra kost, en afhankelijk van operationele beperkingen, kan u vroeger inchecken (waarvoor u vanaf 11:00 uur kunt toekomen) en dit zal vermeld worden op uw boekingsbevestiging. We proberen de exacte aankomsttijden te spreiden naargelang de dagelijkse drukte, zodat we u zo snel mogelijk na aankomst aan boord kunnen installeren. Ons basisteam zal proberen u ergens in de 7 dagen voor uw aankomst te bellen en tijdens dit gesprek zullen zij bevestigen wanneer u naar uw vertrekbasis moet gaan. Wij vragen u om u zo dicht mogelijk bij de afgesproken aankomsttijd te houden.

b. Na uw aankomst zullen we enige tijd met u moeten doorbrengen om de check-in procedures en de briefing voor vertrek af te ronden, dus u zult niet in staat zijn om de kade meteen te verlaten. In feite zullen de meeste klanten niet kunnen vertrekken tot vroeg in de avond of, in sommige gevallen, de volgende ochtend. Er kunnen zich ook onvoorziene problemen voordoen die onverwachte vertragingen kunnen veroorzaken.

c. Vaarroute: de maatschappij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de tijdstippen en/ of route van de vaarvakantie (andere vertrek en/of aankomstbasis, enkele reis in plaats van heen en terugreis). Kleinere wijzigingen brengen voor de Huurder niet het recht op een terugbetaling of vergoeding met zich mee.

d. Bij aankomst op uw vertrekbasis ontvangt u gedetailleerde informatie over het varen in uw regio, waarin duidelijk wordt aangegeven welke waterwegen bevaarbaar zijn en welke verboden of beperkt toegankelijk zijn. Het basisteam zal ook advies geven over specifieke routes die verboden of beperkt zijn, of procedures die onder de controle van de autoriteiten van de binnenwateren voor uw vaargebied vallen. Compensatie als gevolg van technisch falen (zie clausule 10b) is niet van toepassing indien gevaren wordt in gebieden die verboden of beperkt toegankelijk zijn. Klanten die bijstand nodig hebben (slepen/ophalen) als gevolg van het varen in verboden/beperkte gebieden zullen een extra vergoeding moeten betalen, ter plaatse te betalen in de lokale valuta.

e. In de meeste vaargebieden zijn de sluizen op bepaalde feestdagen gesloten (zoals 1 mei, 1 november en 14 juli). Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

f. Eender welke route die door ons is uitgestippeld moet als indicatie gezien worden van wat afgelegd worden en niet al seen contractuele verbintenis van onzentwege. Veranderingen in deze route kunnen veroorzaakt worden door politieke veranderingen, mechanisch defect, weer, grensbeperkingen, ziekte of andere omstandigheden. Tijdspannes die met deze routes worden meegegeven zijn louter informatief. Deze zijn onderevig aan weersomstandigheden of operationele defecten.

 

18. BIJKOMENDE KOSTEN TIJDENS UW VAARVAKANTIE

Alle diensten die u buiten onze vertrekhavens gebruikt, zoals ligplaatsen, elektriciteit, water, water, douche/toilet en pompkosten, zijn niet inbegrepen in het bedrag dat u ons voor de huur heeft betaald en blijven voor uw rekening. 

 

19. BOOT OMSCHRIJVING EN VLOOT BESCHIKBAARHEID

Plannen van de boat met de indeling, specificaties en afbeeldingen in de brochure zijn voor algemene begeleiding. Sommige modellen binnen dezelfde categorie kunnen kleine afwijkingen hierop hebben. De beschikbaarheid van de vloot/modellen voor iedere vaarregio/route is correct op het moment dat de brochure in druk gaat maar is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande verwittiging.

 

20. BRANDSTOF EN BRANDSTOFKOSTEN

a. De boot moet worden teruggebracht en u moet op uw laatste dag om 09.00 uur op de juiste basis klaarstaan om van boord te gaan. Tegen een extra kost(en), en afhankelijk van operationele beperkingen, kan een late check-out vooraf worden geboekt, wat betekent dat u uw boot kunt terugbrengen en van boord kunt gaan om 12.00 uur. Dit zal worden vermeld op uw Boekingsbevestiging.

b. Het niet terugbrengen van de boot naar de juiste basis, op de afgesproken check-out-tijd, zonder bewijs van onze voorafgaande toestemming, zal leiden tot een late terugkeer / achterlatingsvergoeding van £700 (in het Verenigd Koninkrijk) / €1,000 (in de rest van Europa) en CA$1,500 (in Canada).

c. Alle klanten dienen de boot in een schone staat terug te bezorgen, en het volgende dient te zijn gedaan: i) Afwassen en opbergen van alle serviesgoed, keukengerei, enz. ii) In zakken doen en vastbinden van alle afval en deze verwijderen van de boot. iii) Het beddengoed afdoen en het linnen in de wasbakken op de basis leggen. iv) Schoonmaken van alle aanrechtbladen en werkoppervlakken. v) Vegen van alle binnenvloeren. vi) Schoonmaken van de badkamers en toiletten. vii) Dweilen van de buitendekken. Als de boot in onbevredigende staat wordt opgeleverd, zal een schoonmaakvergoeding in rekening gebracht worden, afhankelijk van de grootte van de boot.

d. Tegen een extra vergoeding zorgen wij voor de eindschoonmaak van uw boot. In dit geval wordt u alleen gevraagd de boot in een redelijk nette staat terug te brengen met alleen de taken i, ii en iii voltooid, zoals hierboven beschreven

e. Er een supplement per huisdier in rekening gebracht (informeer naar prijzen bij uw vakantieadviseur). Maximaal twee huisdieren kunnen meegenomen worden aan boord. U dient een mand/deken mee te nemen waarop het dier kan slapen. Huisdieren mogen niet op de bedden of banken liggen. Indien, ondanks de betaling van de huisdiertoeslag, de chef van de basis van mening is dat extra schoonmaak nodig is wanneer uw boot terugkeert, dan wordt u gevraagd een extra schoonmaakkosten te betalen.

 

21. BRANDSTOFKOSTEN EN WAARBORG VOOR DE BRANDSTOF

a. De brandstofkosten omvatten de dieselkosten voor de motor, verwarming, gas- en slijtagekosten en worden 'per uur' berekend. De prijs per verbruiksuur en is afhankelijk van de boot en de regio en kan variëren naar gelang de actuele diesel prijzen.

b. Het uurtarief wordt geraamd op £12-£23 / €12-€30 / CA$23-CA$33, afhankelijk van het boottype en het gebruik. Dit cijfer is echter slechts een schatting. Het is onderhevig aan verandering. Brandstofkosten moeten in lokale valuta worden betaald. Aan het begin van uw reis, wordt u geïnformeerd over de huidige verbruiksprijzen en de meterstand van de boot wordt genoteerd.

c. Aan het begin van uw reis heeft u de boot met een volle dieseltank. Voor vertrek laat u een waarborg voor de brandstof achter in lokale valuta. Voor vertrek van de basis, tenzij u kiest voor prepaid brandstof in overeenstemming met clausule 20 (d), moet u een brandstofdeposito achterlaten, ter plaatse te betalen in lokale valuta zoals hieronder beschreven.

 

 Waarborg voor de brandstof te betalen aan de basis op de dag van vertrek
Duur vaarvakantieEURO£££CAD$
Tot 6 nachten€260£260CA$300
7 nachten€375£375CA$460
8 nachten of meer€475£475CA$725

 

d. Aan het einde van uw cruise betaalt u ofwel een supplement om de werkelijk verbruikte hoeveelheid brandstof te dekken, ofwel krijgt u uw geld terug als uw werkelijke verbruik lager is dan de betaalde waarborg voor de brandstof.

e. U hebt de optie om prepaid brandstof te kopen die de kosten dekt van alle brandstof die u verbruikt. Prepaid brandstof is optioneel en kan op elk moment tot 7 dagen voor uw vertrekdatum worden gekocht. Het dagtarief voor brandstof kan veranderen en we kunnen het tarief niet vaststellen totdat het schriftelijk is bevestigd op uw Boekingsbevestiging. Als u ervoor kiest om prepaid brandstof te kopen, hoeft u geen waarborg voor de brandstof achter te laten of te betalen voor andere brandstof die u gebruikt. Als u ervoor kiest om prepaid brandstof te kopen en u verbruikt minder brandstof dan het bedrag dat u vooraf hebt betaald, hebt u geen recht op terugbetaling van de bedragen die u vooraf hebt betaald.

 

22. AUTOTRANSFER 

Ons basispersoneel is verzekerd voor autotransfers tussen de bases van alle bestemmingen daar waar we twee of meer bases hebben (met uitzondering van Duitsland, Holland et Canada). Wij zijn echter niet in staat om auto’s te verplaatsen van meer dan 3,5 ton, auto's met een capaciteit van meer dan 9 passagiers, auto’s met aanhangers of caravans, campers of motorfietsen. Een autotransfer is een betaalde extra die voor vertrek moet worden geboekt en is afhankelijk van beschikbaarheid. 

Ons basispersoneel kan ook een transfer van uw huurauto verzorgen (behalve in Ierland). Echter, controleert u vooraf eerst bij het verhuurbedrijf of dat dit ook daadwerkelijk in de huurvoorwaarden is toegestaan. Indien toegestaan, kan de verhuurder u vragen om extra te betalen voor het toevoegen van een Le Boat personeelslid als chauffeur. Om operationele redenen, kunnen we niet garanderen dat wij de naam van deze persoon eerder dan een week voor vertrek weten.

 

23. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle informatie (teksten, afbeeldingen, foto's, video's, logo's, plattegronden, handelsmerken, octrooien, databanken, domeinnamen, enz.) die op de website of op een aan ons gelinkte website worden gepubliceerd, zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en mogen niet worden gereproduceerd of gebruikt zonder onze toestemming. 

Niemand mag de intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de rechten op de naam Le Boat, of enige andere naam waarvan wij eigenaar zijn, exploiteren, verspreiden of gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming.

De merken en logo's die wij bezitten zijn gedeponeerde handelsmerken. Elke reproductie zonder onze voorafgaande toestemming is een overtreding. 

 

24. GEGEVENSBESCHERMING

Het privacybeleid van Le Boat zet uiteen welke informatie wij inzamelen, hoe wij die informatie inzamelen en wat wij met die informatie doen. Om zeker te zijn dat uw vakantie optimaal verloopt, dienen wij informatie te verwerken zoals uw naam en adres, specifieke behoeften, dieetvereisten enz.

Wij zullen uw gegevens gebruiken en verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid dat hier te vinden is.

www.leboat.nl/over-ons/wettelijk/ons-privacy-beleid

 

25. BESCHIKBAARHEID EN BEVEILIGING VAN DE WEBSITE

De website is in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar, uitgezonderd al dan niet gepland onderhoud aan de website of in geval van onvermijdelijke en buitengewone omstandigheden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die u lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de website.

Verder brengt het gebruik van het internet met zich mee dat de via de website verzonden gegevens niet beschermd zijn tegen misbruik en/of hacking, waarvoor wij in geen enkel geval aansprakelijk zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van gepaste maatregelen ter beveiliging van uw apparaat en/of gegevens, zoals het installeren van antivirussoftware, firewalls, e.d.

 

26. EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

Excursies en andere tours die u tijdens uw vakantie wilt boeken en afzonderlijk moet afrekenen, worden niet door ons aangeboden. Voor elke excursie of tour die u wenst te boeken gaat u een overeenkomst aan met de betreffende aanbieder, niet met ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van de excursie of tour of voor wat er tijdens die excursie of tour voorvalt. 

 

27. REISBUREAUS

Alle door u aan het reisbureau betaalde bedragen worden te allen tijde door het bureau namens ons in ontvangst genomen. 

 

28. WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving, marktomstandigheden, betalingsmethodes, of voor andere redenen die wij geheel naar eigen inzicht noodzakelijk achten.

Het is u niet toegestaan wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen; elke poging daartoe is op geen enkele wijze bindend voor ons.

De versie van de voorwaarden zoals deze luidt op het moment van de boeking is van toepassing.

 

29. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENBESLECHTING

Op deze voorwaarden is het Franse recht van toepassing.

Eventueel uit deze voorwaarden of het gebruik van de website voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan onze klantendienst overeenkomstig het bepaalde in art. 10 (klachten en bijstand). Wij spannen ons in redelijkheid in om uw klacht binnen 2 maand(en) op te lossen. 

Indien u ons antwoord onbevredigend acht of als wij niet binnen 2 maand(en) op uw klacht hebben gereageerd, kunt u op grond van art. L612-1 e.v. van het Franse Wetboek van Consumentenrecht uw klacht voorleggen aan mediator.

Indien het niet mogelijk is het geschil in onderling overleg op te lossen, kan elk geschil ten aanzien van deze voorwaarden of het gebruik van de website rechtstreeks worden voorgelegd aan de bevoegde Franse rechter.