+31(0)10.213.03.52
opening hours
Ma:
10:00 -12:00 / 13:00 - 17:00
Di - Vr:
9:30 -12:00 / 13:00 - 17:00

Algemene Huurvoorwaarden

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 2017

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen die u met ons maakt en moet daarom zorgvuldig worden gelezen. Ze bevatten een aantal uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid. Indien een deel van deze reisvoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, dan zal de rest van deze reisvoorwaarden niet worden aangetast en zal geldig en afdwingbaar blijven.

- CROWN TRAVEL LTD handelend onder de naam Le Boat (hierna te noemen "Le Boat ',' het bedrijf 'of' wij '), gevestigd Origin One, 108 High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BD, registratienummer 02.095.375 ,
- CROWN BLUE LINE Frankrijk handelend onder de naam Le Boat (hierna te noemen "Le Boat ',' het bedrijf 'of' wij '), in Carcassonne, Frankrijk geregistreerd, n ° 310 784 434,Kapitaal £ 250 000
- CONNOISSEUR handelend onder de naam Le Boat (hierna te noemen "Le Boat ',' het bedrijf 'of' wij ') in Narbonne, Frankrijk geregistreerd, n ° 326 495 611, Kapitaal £ 412 500
- EMERALD STAR handelend onder de naam Le Boat (hierna te noemen "Le Boat ',' het bedrijf 'of' wij '), geregistreerd 1 Stokes Place, St. Stephen's Green, Dublin 2, Ierland Company- besloten vennootschap Nummer 29035

Alle leden van de Travelopia Group van bedrijven en worden verkocht op de volgende voorwaarden.

1. UW CONTRACT

Voor een boeking kunt u op diverse manieren contact met ons opnemen: direct via de telefoon of email, via onze website, of via een reisbureau. U dient op het moment van de boeking een aanbetaling te doen van 35%. Als u binnen een termijn van 6 weken voor het vertrek boekt, dient het volledige huurbedrag betaald te worden. Als wij uw boeking aanvaarden, stellen wij een boekingsbevestiging op. Het contract tussen ons komt tot stand vanaf de datum waarop wij de boekingsbevestiging versturen of, als u minder dan 7 dagen voor het vertrek boekt, vanaf het moment waarop wij uw betaling aanvaarden. Wanneer u de boekingsbevestiging ontvangt, dient u de gegevens zorgvuldig te controleren en ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van fouten. Nadat de boeking bevestigd is, kunnen aanbiedingen en kortingen niet met terugwerkende kracht toegepast worden. Het saldo van het bedrag van uw vakantie dient minimaal 6 weken voor uw vertrekdatum betaald te zijn. Als het saldo niet volledig betaald is voor deze termijn van 6 weken zullen wij de boeking annuleren, zonder terug storting van de aanbetaling. Als u via een reiskantoor boekt, zal alle contact met u via dit bureau verlopen. Wij aanvaarden geen betaling via persoonlijke cheque.

2. PRIJS VAN UW VAKANTIE

Alle in de brochure getoonde prijzen zijn vanaf prijzen en zijn slechts een indicatie. De prijzen dateren van het ter perse gaan van deze brochure. We behouden ons het recht voor de prijzen te verhogen of te verlagen, zonder verdere kennisgeving. De meest recente prijzen vindt u op onze website of kunt u opvragen bij ons verkoopteam. Alle prijzen die we communiceren in onze marketinguitingen kunnen elk moment veranderen en worden bevestigd op het moment van het bevestigen van de boeking. Nadat u uw boeking heeft uitgevoerd en de aanbetaling van 35% per boeking heeft verricht, zal de prijs van uw vakantie normaliter niet meer veranderd kunnen worden. Dit geldt niet in geval van fouten of weglatingen op de facturen. Extra's die niet geboekt en betaald zijn op het moment vaneen vroege boeking zullen aangerekend worden tegen de nieuwe seizoen prijzen op de betrokken basis. Sommige betalingen, die zijn aangegeven in de prijsinformatie, kunnen plaatselijk op de bestemmingsbasis aanvaard worden in plaatselijke valuta. Wijzigingen in transportkosten, met inbegrip van de kosten van brandstof, tolgelden, heffingen of vergoedingen verschuldigd voor diensten zoals landingsheffingen of inschepings-/ ontschepingsvergoedingen in havens en luchthavens houden in dat de prijs van uw reis kan veranderen nadat u geboekt heeft. Veranderingen binnen 30 dagen voor uw vertrek zijn echter niet mogelijk. Wij nemen een eventuele stijging equivalent aan 2% van de prijs van uw reis – exclusief verzekeringspremies en eventuele wijzigingskosten – ten laste en zullen u dit niet in rekening brengen. Bedragen die hierboven liggen, zullen u worden aangerekend, samen met een bedrag ter dekking van de provisie voor de agent. Als dat betekent dat u een stijging van meer dan 10% van de prijs van uw reis dient te betalen, kunt u ofwel een andere vakantie kiezen als wij u er één kunnen aanbieden (als deze vakantie van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit is, dient u niets bij te betalen, maar als hij van lagere kwaliteit is, krijgt u het verschil in prijs terugbetaald), ofwel de vakantie annuleren en het betaalde bedrag volledig terugkrijgen, met uitzondering van eventuele wijzigingskosten. Wij zullen een gepaste terugbetaling van verzekeringspremies overwegen als u kunt aantonen dat u niet bij machte bent uw polis over te dragen of te hergebruiken. Indien u besluit om deze reden te annuleren, dient u uw recht daarop binnen 14 dagen na de datum van uw definitieve factuur uit te oefenen. Als de prijs van uw vakantie meer dan 2% daalt wegens een wijziging in de hoger vermelde factoren, dan zult u het verschuldigde bedrag terugbetaald krijgen. Gelieve echter te noteren dat reisovereenkomsten niet altijd aangekocht worden in plaatselijke valuta, en sommige klaarblijkelijke veranderingen hebben dan ook geen invloed op de prijs van uw reis door de toepasselijke contractuele en andere beschermingen.

3. HUURVOORWAARDEN

De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn (21 jaar in Ierland). Het minimale personenaantal voor het huren van een boot is 2 volwassenen. De huurder aanvaardt deze boekingsvoorwaarden uit naam van alle leden van zijn groep. Voor de wat grotere boten, adviseren wij een bemanning van 3-4 personen. Voor de Vision boten geldt een minimum van tenminste drie ervaren volwassenen, of tenminste vier minder ervaren volwassenen. Het aantal passagiers aan boord mag het maximale aantal passagiers voor de betreffende boot niet overschrijden. De huurder dient de reglementen voor riviernavigatie na te leven, net als de instructies van de maatschappij en de rivierautoriteiten. De huurder dient binnen het door de maatschappij toegestane vaargebied te blijven. De huurder mag niet varen bij nacht. Hij mag evenmin slepen of de boot uitlenen of doorverhuren.

4. AANSPRAKELIJKHEID

Aangezien uw boeking geen pakketvakantie betreft, aanvaarden wij enkel verantwoordelijkheid voor onze eigen daden van nalatigheid of verzuim. Wanneer de vakantiediensten geleverd worden door een onafhankelijke transporteur of andere leverancier van diensten, en waar wij enkel optreden als boekingsagent voor de verstrekking van deze diensten, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor en zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten, contractinbreuken, overtredingen van de statutaire plichten of verzuim van de transporteur of andere leverancier van diensten. Dit houdt in dat indien u persoonlijk letsel, ziekte of dood oploopt als gevolg van een daad of verzuim van een transporteur of andere leverancier van diensten (of hun werknemers) of indien u een klacht heeft over de kwaliteit van de verstrekte diensten of welke andere klacht ook, uw recht op redres enkel tegen de onafhankelijke transporteur of andere leverancier van diensten geldt die deze diensten heeft geleverd, en Le Boat zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn (in contract, door onrecht of anderszins). Onze aansprakelijkheid tegenover u in geval u verliezen of schade oploopt, is beperkt tot driemaal de prijs van uw vakantie. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van het niet verstrekken of niet correct verstrekken van de diensten in het kader van de vakantie, en dat onder de verder beschreven aansprakelijkheidsbeperking valt. De gezondheids- en veiligheidsnormen die gelden voor de diensten die verstrekt worden in het kader van dit contract dienen te beantwoorden aan de plaatselijke normen die van toepassing zijn op uw vakantiebestemming. Behoudens in gevallen van overlijden, verwonding of ziekte, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de prijs van uw vakantie. Onze aansprakelijkheid wordt hoe dan ook beperkt in overeenstemming met en/of op identieke wijze als de relevante internationale overeenkomst die verder uiteengezet is. Wij dienen beschouwd te worden als in aanmerking komend voor alle eventuele vergoedingsbeperkingen die in deze of andere overeenkomsten zijn vastgelegd.

5. VERVOERSVOORWAARDEN

Als een internationale overeenkomst van toepassing is op, of geldt voor, diensten of voorzieningen inbegrepen in uw vakantie die door ons wordt geregeld of aangeboden, of door één van onze leveranciers wordt aangeboden, en u een vordering van welke aard ook instelt tegen ons wegens het overlijden, het letsel, het verlies of de schade die u lijdt als gevolg van het verlenen van deze diensten of voorzieningen, is onze aansprakelijkheid tot betaling van vergoeding en/of het bedrag (in voorkomend geval) van de door ons verschuldigde vergoeding beperkt in overeenstemming met en/of op identieke wijze als de relevante internationale overeenkomst (in elk geval betreffende de aansprakelijkheidsvoorwaarden, met inbegrip van de termijn voor het indienen van een vordering en het type en bedrag van een eventuele toe te wijzen schadevergoeding). Om alle twijfel uit te sluiten, houdt dit in dat wij beschouwd te worden als in aanmerking komend voor alle eventuele vergoedingsbeperkingen die zijn vastgelegd in deze of andere internationale overeenkomsten die van toepassing zijn voor uw vakantie. Tenzij zoals hoger uiteengezet en zoals elders in deze boekingsvoorwaarden in detail beschreven, zullen wij geen enkele wettelijke aansprakelijkheid hebben tegenover u wegens verlies of schade.

6. REDUCTIE EIGEN RISICO (COLLISION DAMAGE WAIVER - CDW)

Voor al de door ons aangeboden charters, dient u zich te verzekeren tegen schade of verlies aan de boot en inventaris en ofwel een Le Boat Collision Damage Waver te voldoen en/of een Waarborgsom (Optie 2) bij de basis te betalen, zoals hieronder beschreven. In het geval dat u of uw medereizigers schade aan of verlies van het schip (op welke manier dan ook) veroorzaakt, of schade aan of verlies van eigendommen van een derde partij bent u, met uitzondering van grove nalatigheid als onderstaand omschreven, aansprakelijk voor de schade tot de hoogte van de door u betaalde borgsom. Als u of een lid van uw gezelschap schade of verlies aan de boot, bijgeboekte extra´s of eigendommen behorende aan een derde partij veroorzaakt en zulke schade of verlies het resultaat is van uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zult u aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van het geleden verlies en ons recht op een claim jegens u zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de betalingen van een Borgsom of de Reductie eigen risico.. Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag, waaronder maar niet beperkt tot, het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen/buiten de gedefinieerde uren, het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs, het niet hebben van voldoende bemanning in dienst van het vaartuig te allen tijden en het niet in controle hebben van het vaartuig. Gedurende het boekingsproces heeft u de optie om een Reductie eigen risico – Collision Damage Waiver aan te schaffen of ter plaatse een hogere borgsom te betalen , zoals hieronder beschreven. U zult uw boeking niet kunnen voltooien tenzij u een van deze opties kiest en door aan ons te vragen om uw boeking te bevestigen, bevestigt u dat u instemt met de inhoud van dit artikel en alle benodigde betalingen te doen.

Optie 1: Reductie eigen risico (Collision Damage Waiver – CDW)

Indien u voor reductie eigen risico kiest, zal dit worden toegevoegd aan uw boeking. De kosten voor aankoop van deze CDW zullen tijdens het boekingsproces kenbaar worden gemaakt en worden toegevoegd aan uw totale chartersom. Daarnaast dient u afhankelijk van het boottype een bedrag tussen de € 300 en € 1.000 te betalen als Borgsom bij aankomst in de haven. Wanneer u weigert de Borgsom te voldoen behouden we het recht om uw boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en u heeft geen recht om verder te gaan met de charter.

Dagprijs:

Optie 1Frankrijk, UK & IerlandItaliëDuitslandBelgiëNederlandBorg te betalen @ Basis
Cat 1 €15 €16 €17 €17 €17€250/£200
Cat 2 €18 €19 €20 €21 €21€350/£280
Cat 3 €21 €22 €23 €24 €25€450/£375
Cat 4 €26 €27 €28 €30 €31€600/£500
Cat 5 €37 €38 €39 €40 €43€750/£600

 

Optie 2: Waarborgsom

Als u ervoor kiest om een Waarborgsom te betalen dient u afhankelijk van het boottype een bedrag tussen de € 2.000 en € 3.250 te betalen als Waarborgsom bij aankomst van de haven. De Waarborgsom wordt geïnd voordat u aan boord gaat. Wanneer u weigert de Borgsom te voldoen behouden we het recht om uw boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en u heeft geen recht om verder te gaan met de charter

Optie 1Frankrijk, UK & IerlandItaliëDuitslandBelgiëNederlandBorg te betalen @ Basis
Cat 1N/A£1,600 / €2,000
Cat 2N/A£1,800 / €2,250
Cat 3N/A£2,000 / €2,5000
Cat 4N/A£2,200 / €2,750
Cat 5N/A£2,600 / €3,250

 

De verschuldigde Borgsom onder Optie 1 en Optie 2 kan alleen worden voldaan in contanten, per betaalkaart of creditcard (pre-autorisatie).

De betaalde Borgsom onder optie 1 of 2 wordt gebruikt als borgsom voor verlies of eventuele geleden schade door het Bedrijf ten gevolge van eventuele breuk door u van deze boekingsvoorwaarden en eventuele schade die aan de boot of haar inhoud is veroorzaakt tijdens uw vaarvakantie. U kunt geen deel van de Borgsom toepassen of aftrekken van het uiteindelijke te betalen saldo voor uw boeking. U zult gevraagd worden om een formulier te ondertekenen, voordat u aan boord gaat waarbij u bevestigt dat u uw verantwoordelijkheden begrijpt in geval van verlies of beschadiging aan de boot, hulpgoederen of eigendom van derden.

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis, na de charterperiode en nadat de boot door ons personeel is geïnspecteerd en in het geval dat we vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat dit door u is teruggebracht, zullen we waar van toepassing, de door u betaalde Borgsom terugbetalen, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is (het vooruitbetaalde bedrag voor Optie 1 wordt niet vergoed). In het geval we vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode is veroorzaakt, bent u jegens ons maximaal aansprakelijk voor al het verlies en de schade die door ons opgelopen is als gevolg van een resultaat van maximaal de waarde van de Borgsom bij de basis.

In het geval wij vaststellen dat de schade of het verlies aan de boten/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode werd veroorzaakt als gevolg van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, dan bent u aansprakelijk jegens ons voor al het verlies en de schade die door ons is opgelopen als gevolg hiervan. In beide gevallen behouden wij ons het recht voor om, indien van toepassing, een gedeelte of het geheel van de toepasselijke door u betaalde Borgsom in te houden. We kunnen de gehele of een deel van de door u betaalde Borgsom gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van uw reis te repareren, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld.

Het behoud van de Borgsom zal op geen enkele manier enige claim die wij hebben beperken of uitsluiten, boven de Borgsom die door u betaald is, waarbij het verlies of de schade werd veroorzaakt of een gevolg was van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, en in deze omstandigheden blijft u verantwoordelijk voor het saldo van dergelijke verliezen of schade die wij hebben geleden In het geval er schade of verlies door ons wordt geleden als resultaat van schending door u van deze boekingsvoorwaarden en de eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is dan de relevante door u betaalde Borgsom, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de door u betaalde Borgsom restitueren nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn,. In het geval van onenigheid over schade of verlies, zullen we de door u betaalde Borgsom behouden totdat de zaak is opgelost. Let wel dat als het verlies of schade veroorzaakt door uw nalatigheid of roekeloos gedrag groter is dan de Borgsom, behouden we het recht voor om een vordering tegen u in te dienen voor de volledige omvang van ons verlies.

Voor de duidelijkheid; In gevallen waar wij, indien van toepassing een restitutie betalen van uw Borgsom, worden eventuele door u betaalde CDW-toeslagen niet terugbetaald.

7. OVERMACHT

De maatschappij kan helaas geen schadevergoeding betalen wanneer de voorwaarden in het contract niet nageleefd kunnen worden als gevolg van omstandigheden die als 'force majeure' of overmacht worden aangemerkt. Hieronder wordt onder andere verstaan: vernieling of beschadiging van uw boot als gevolg van brand, overstroming, explosie, onweer of andere weersinvloeden; onopzettelijke schade; opzettelijke schade of andere factoren die buiten uw controle vallen. Deze factoren omvatten verder te veel of te weinig water in de waterwegen, afsluiting of herstel van waterwegen, sluizen of andere voorzieningen, tekort aan of niet beschikbaar zijn van brandstof, oproer of burgerconflict, stakingen of kernramp, brand, ongunstige weersomstandigheden, havenblokkades, oorlog of oorlogsdreiging, en terroristische acties of dreigingen of dergelijke.

8. INSCHEPING/ ONTSCHEPING EN VAARROUTE

De inschepingstijd is vanaf 16.00 uur op uw begindag en de ontschepingstijd dient uiterlijk 09.00 uur te zijn op de laatste dag. Tegen een aanvullende vergoeding(en) en behoudens operationele beperkingen kunnen vroege check-in (tussen 11.00 uur en 12.00 uur of na 14.00 uur, dit door de lunchpauze op de bases) en late check-out om 12.00 uur van tevoren geboekt worden, wat wordt aangegeven op het overzicht van uw boekingsbevestiging. De maatschappij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de tijdstippen en/ of route van de vaarvakantie. Kleinere wijzigingen brengen voor de Huurder niet het recht op een terugbetaling of vergoeding met zich mee.

9. NAVIGATIEBEPERKINGEN

De catalogus van Le Boat presenteert diverse vaarsuggesties voor iedere regio, op basis van onze ervaring met en kennis van het betrokken gebied. Aan het begin van uw vaarvakantie ontvangt u gedetailleerde vaarinformatie voor de betrokken regio, waarin duidelijk uiteengezet is welke waterwegen bevaarbaar zijn en welke verboden of beperkt zijn. Het team van de basis zal ook advies verstrekken over eventuele specifieke routes die verboden of beperkt zijn, en over de procedures die onder de controle vallen van de navigatieautoriteiten voor uw vaargebied. Onze klantengarantie strekt zich niet uit tot het varen in gebieden die verboden of beperkt zijn. Klanten die bijstand vereisen (slepen/ transport) als gevolg van het varen in verboden/beperkte gebieden zal een aanvullend bedrag aangerekend worden, ter plaatse te betalen in de plaatselijke valuta. Neem contact op met het verkoopteam voor uw vertrek als u wenst te varen op waterwegen die niet vermeld worden in onze catalogus. In de meeste vaargebieden zijn de sluizen gesloten op feestdagen. (Bijv. op 1 mei, 1 november en 14 juli in Frankrijk). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam.

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Le Boat biedt een dienst voor hulp bij technische defecten tijdens de normale werkuren, zeven dagen per week. We stellen alles in het werk om een defect of technisch incident zo snel mogelijk te verhelpen. De Huurder kan geen vordering instellen tegen Le Boat voor defecten die veroorzaakt worden door de huurder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aan de grond laten lopen van de boot. In dergelijke gevallen behoudt de maatschappij zich het recht voor om van de Huurder de kosten terug te vorderen die veroorzaakt zijn bij het verhelpen van het probleem.

11. GEPAST GEDRAG VAN DE HUURDER

De huurder aanvaardt de verantwoordelijkheid van het gepaste gedrag van hem-/haarzelf en de andere leden van zijn/haar groep. Le Boat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alcoholgebruik door minderjarigen. Wij behouden ons het recht voor om volledig naar eigen keuze de vakantieovereenkomst te beëindigen van een klant die weigert de instructies of bevelen van bedrijfsmedewerkers, agenten of andere verantwoordelijke personen na te leven, en wiens gedrag naar onze mening kan leiden tot leed, schade, gevaar of ergernis voor andere klanten, het personeel, derden of aan voorwerpen. Door deze beëindiging eindigt ook onze verantwoordelijkheid voor uw vakantie, en wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele extra kosten die u oploopt.

12. ANNULERING OF WIJZIGING

a) Door de huurder

Om een boeking te annuleren of te wijzigen, dient de huurder de maatschappij schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen, via een brief met ontvangstbevestiging of door een fax of e-mail te sturen. De deadlines in de onderstaande tabel gaan in vanaf het moment van ontvangst van de brief/fax/e-mail. Met de annulering of wijziging wordt rekening gehouden vanaf het moment van ontvangst van de brief/fax/e-mail.

Annulering of soort wijziging **Meer dan 43 dagen voor vertrek42 dagen of minder voor vertrek
Annulering reis35% van het bedrag van de totale reissom100% van het bedrag van de totale reissom (geen geld retour)
Wijziging qua boot, vaargebied, optionele extra´s, start- of einddatum, vertrek- of terugkeerbasis *30% annuleringskosten over het prijsverschil + €50 administratiekosten100% van het bedrag van de totale reissom (geen geld retour)

 

*Voor iedere wijziging van een vaarroute retour in een vaarroute enkel, dient de enkele reis- toeslag betaald te worden, afhankelijk van de route. Wijzigingen in vaargebied, optionele extra´s of vertrek-/terugkeerbasis hangen af van de beschikbaarheid en vormen geen grond voor annulering.

**Iedere wijziging van boot, vaargebied, optionele extra´s, vaardata of vertrek-/ terugkeerbasis die 42 dagen of minder voor het vertrek gedaan wordt, wordt beschouwd als een annulering van de vaarreis. Kleinere wijzigingen kunnen aanvaard worden, middels de betaling van een administratieve toeslag van €50. Er zullen geen bedragen terugbetaald worden. De maatschappij beslist in dezen volledig soeverein.

b) Door de maatschappij

De arrangementen in deze brochure zijn reeds maanden geleden samengesteld en het is soms niet te vermijden dat wijzigingen of zelfs annuleringen moeten worden doorgevoerd. Wij behouden ons het recht voor een wijziging uit te voeren in het geval dit noodzakelijk blijkt te zijn. De meeste wijzigingen zullen minimaal zijn en wij zullen u of uw reisagent hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wij behouden ons ook het recht voor dat wij uw boeking onder omstandigheden kunnen annuleren. In uitzonderlijke gevallen dienen wij uw boeking ingrijpend te wijzigen, inclusief maar niet gelimiteerd tot het wijzigen van het vaargebied, het wijzigen van de reisdatum en het wijzigen naar een minder luxe boottype. Als wij een ingrijpende wijziging in uw boeking dienen uit te voeren (anders dan door het uitblijven van uw betaling) zullen wij: a) U een alternatieve reis aanbieden van dezelfde of betere kwaliteit (indien beschikbaar) b) U een alternatieve reis aanbieden van een lagere kwaliteit en u het prijsverschil vergoeden; of c) Uw reis annuleren en u de volledige reissom terug betalen, exclusief de premie van de annuleringskostendekking. Wij adviseren u ten sterkste om ons een noodcontact telefoonnummer te bezorgen voor het geval dat er op korte termijn onvoorziene wijzigingen moeten worden aangebracht in uw vakantie.

13. ANNULERINGSOVEREENKOMST

Indien de huurder een annuleringsovereenkomst (4,5% van het huurtarief) heeft afgesloten binnen 8 dagen na het moment van boeking, gelden de volgende voorwaarden: • Indien de annulering meer dan 6 weken voor de vertrekdatum door de maatschappij wordt ontvangen, zal de maatschappij het geld van de boeking restitueren (behalve de kosten van de annuleringsovereenkomst) en nog openstaande bedragen komen te vervallen. • Indien de annulering minder dan 6 weken voor de vertrekdatum door de maatschappij wordt ontvangen en als deze annulering wordt gerechtvaardigd door de hierna genoemde omstandigheden, is de huurder slechts het bedrag van 90 € verschuldigd en wordt elk bedrag daarboven aan hem gerestitueerd (behalve de kosten van de annuleringsovereenkomst). De annuleringsovereenkomst treedt in werking bij: • Ernstige ziekte, ernstig ongeval, overlijden van de verzekerde, deelname aan (rechtbank) jury of zwangerschap (in geval van complicaties) bij/van een van de bemanningsleden die werden aangegeven op of voor het boekingsmoment. • Ernstige ziekte bij / ernstig ongeval of overlijden van een naaste (vader/moeder, echtgeno(o)t(e), zus/broer of kind). De Maatschappij kan van de huurder een schriftelijk bewijs verlangen van de relevante documentatie, zoals medisch certificaat, overlijdensakte, rechterlijk bevel, enz. Indien de Huurder geen bewijs kan voorleggen, treedt Artikel 12 in werking. Deze annuleringsovereenkomst dekt alleen bemanningsleden die op de optiebevestiging staan vermeld. Indien die bemanningslijst wordt gewijzigd na het ondertekenen van de annuleringsovereenkomst, geldt de dekking niet voor de nieuwe personen. De premie van de annuleringsovereenkomst (4,5% van de huurprijs) wordt niet gerestitueerd. Een borg is, in de plaatselijke valuta, verschuldigd bij het afhalen van uw boot voor de volgende opties: stand-up paddle board (€ 250) vissers bijbootje (€ 500), barbecue (€ 100), parasol (€ 25), Wifi-pakket (€ 50). De borg wordt terugbetaald wanneer u het door u gehuurde in goede staat en compleet retourneert.

14. ONGEVALLEN EN VERLIES VAN/SCHADE AAN DE UITRUSTING

Als de boot betrokken raakt bij een ongeval van welke aard ook, moet de Huurder onmiddellijk contact opnemen met de basis en een ongevalsformulier invullen (te vinden aan boord) en eventuele derden vragen om het formulier ook in te vullen. De Huurder kan geen reparaties laten uitvoeren zonder toestemming van Le Boat. Bij aankomst zal de Huurder gevraagd worden om de boot te controleren op uitwendige tekenen van schade, en de betrokken plaatsen aan te duiden op een apart formulier. De Huurder zal ook gevraagd worden om een inventarislijst te ondertekenen waarin alle kritieke inventarisvoorwerpen zijn opgesomd waarvoor een afzonderlijke vergoeding wordt aangerekend als zij niet of beschadigd teruggegeven worden. Als er uitrusting verloren, gestolen of beschadigd raakt, dient de huurder dit te melden bij de teruggave van de boot. Beschadiging aan de boot en of verlies of beschadiging aan de inventaris zal volledig of gedeeltelijk worden ingehouden van uw borgsom - zie ook sectie. [ 6 ]

15. TERUGGAVE VAN DE BOOT / SCHOONMAAKDIENST

De boot dient uiterlijk om 09.00 uur op de laatste dag teruggeven te worden op de correcte basis, tenzij u een late check-out heeft geboekt en betaald. Een te late teruggave brengt ophaalkosten van €500 met zich mee. Alle klanten dienen de boot in een schone staat terug te bezorgen, en het volgende dient te zijn gedaan: i) alle vuilnis moet worden weggegooid ii) alle afwas gedaan en opgeruimd iii) bedden afgehaald iv)dekken schoon gedweild v)Toiletten en douches dienen schoon te worden achter gelaten Als de boot in onbevredigende staat wordt opgeleverd, zal een schoonmaakvergoeding in rekening gebracht worden, afhankelijk van de grootte van de boot. U kunt een extra schoonmaakvergoeding van €80 tot €150 betalen, afhankelijk van de grootte van de boot, en wij zullen dan de volledige schoonmaak van uw boot voor onze rekening nemen. In dat geval wordt u alleen gevraagd om het vuilnis weg te gooien, de vaat op te ruimen en de bedden af te halen.

16. BRANDSTOFKOSTEN EN BRANDSTOFWAARBORGSOM

De brandstof wordt in rekening gebracht tegen het markttarief en is afhankelijk van de schommelingen in de dieselprijs. De brandstof wordt in Frankrijk, Duitsland, Nederland, België en Italië per uur in rekening gebracht, tegen €5 - €13, afhankelijk van het boottype en het gebruik. Le Boat rekent de brandstof af op basis van het aantal uren dat de motor gedraaid heeft. Aan het begin van de vaarvakantie wordt u gemeld wat de brandstofprijs per uur is, naast het huidige motorurenaantal op uw boot. In Ierland, Engeland en Schotland wordt de brandstof per liter afgerekend. De boot wordt opgeleverd met een volle tank brandstof en aan het begin van de vaarvakantie wordt u gemeld wat de actuele dagprijs per liter is. Alvorens van de basis te vertrekken, dient u een brandstofwaarborgsom achter te laten, ter plekke te betalen in plaatselijke valuta. Aan het einde van uw vaarroute wordt gekeken naar de daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid brandstof en wordt het verschil met de waarborgsom verrekend (terug- of bijbetaling mogelijk).

17. BOOTBESCHRIJVINGEN EN BESCHIKBAARHEDEN

De plannen van de bootindelingen, de specificaties en de illustraties in de catalogus zijn louter ter informatie. Sommige modellen binnen bepaalde bootklassen kunnen kleine afwijkingen vertonen. De vlootindeling is actueel bij het ter perse gaan van de brochure, maar er zijn te allen tijde veranderingen mogelijk zonder vooraankondiging.

18. HUISDIEREN

Voor de extra schoonmaak wordt een supplement van €45 per huisdier in rekening gebracht. Maximaal twee huisdieren kunnen meegenomen worden aan boord. U dient een mand/deken mee te nemen waarop het dier kan slapen. Huisdieren mogen niet op de bedden of banken liggen. Gelieve geen huisdieren alleen op de boot achter te laten. Als de basismanager van oordeel is dat extra schoonmaak vereist is bij de teruggave van uw boot die niet gedekt wordt door het supplement voor huisdierschoonmaak, zal u een aanvullende bootsconmaakvergoeding dienen te betalen.

19. PASPOORTEN EN VISAVEREISTEN

Hoewel wij de klanten basisinformatie kunnen verstrekken inzake paspoorten en visavereisten, dient u ij de juiste ambassade, consulaat of het Ministerie van Buitenlandse Zaken na te gaan wat e exacte vereisten zijn voor de door u gekozen vakantiebestemming. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste paspoorten en visa beschikt voor de reis. Zo niet, dan zijn wij geenszins aansprakelijk tegenover u voor mogelijke kosten, verlies of schade die u oploopt, en wij zullen de kosten van een eventueel ongebruikt onderdeel van uw reisboeking niet terugbetalen. In sommige gevallen kan de toegang tot een land ontzegd wor en aan klanten met een strafblad. Als u hier vragen over hebt, dient u contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van de landen waar u naartoe reist

20.KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben tijdens uw vakantie, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de basismanager of het basispersoneel, zodat de klacht zo spoedig mogelijk ver olpen kan worden. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient u binnen 35 dagen na terugkomst schriftelijk of per email deze klacht naar een kantoor van Le Boat of uw reisagent te sturen

21. GEGEVENSBESCHERMING

Het privacybeleid van Le Boat zet uiteen welke informatie wij inzamelen, hoe wij die informatie inzamelen en wat wij met die informatie doen. Om zeker te zijn dat uw vakantie optimaal verloopt, dienen wij informatie te verwerken zoals uw naam en adres, specifieke behoeften, dieetvereisten enz. Wij zullen gepaste veiligheidsmaatregelen treffen om deze gegevens te beschermen. Als uw vakantie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) valt, zijn de controles op de gegevensbescherming in uw bestemming mogelijk niet even strikt als in het VK. Wij zullen uw gegevens, met inbegrip van gevoelige informatie betreffende handicap of dieet- en godsdienstvereisten, enkel bezorgen aan personen die verantwoordelijk zijn voor uw reisregelingen. Als wij deze informatie niet kunnen bezorgen aan de betrokken leveranciers in de EER of elders, kunnen wij uw boeking niet verwerken. Wanneer u deze boeking uitvoert, stemt u ermee in dat deze informatie aan de betrokken personen bezorgd wordt. Wij kunnen het adres, het vaste en het mobiele telefoonnummer en de e-mailinformatie die u ons bezorgt gebruiken om contact met u op te nemen inzake nieuws, informatie en speciale aanbiedingen van Le Boat, via direct mail, telefoon, e-mail en/ of sms. Als u hier geen gebruik van wilt maken, verzoeken wij u te schrijven naar het kantoor van Le Boat waarvan het adres op de rugzijde van deze catalogus te vinden is.

22. JURIDISCHE ASPECTEN

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle boekingen die u bij ons uitvoert, en u dient ze dan ook zorgvuldig te lezen. Zij omvatten bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen. Als blijkt dat welk deel ook van deze boekingsvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, zal de rest van deze boekingsvoorwaarden hierdoor niet beïnvloed worden en geldig of afdwingbaar blijven.

23. WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Alle boekingen gemaakt (ook internet boekingen) via het kantoor in Frankrijk, vallen onder de Franse wetgeving.